< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Nejstarší pylon jižní osy – Osmý pylon – byl postaven za vlády Hatšepsut (18. dynastie). Ta ho sice nechala postavit, ale jeho autorství připsala Thutmosi I., protože text na tomto pylonu opravňuje její nástup na trůn. Pylon nechal doplnit nápisy Thutmose III., stesat ho nechal Amenhote IV./Achnaton, aby ho Sethi I. nechal opět rekonstruovat.

Na severní straně levé (východní) věže tohoto pylonu obětuje Sethi I. bohům. Na pravé (západní) je znázorněn Sethi I. (19. dynastie) jak kráčí s bohem Moncuem a kněžími, kteří nesou posvátnou bárku.