fbpx

Pokud Vám jméno Filip Arrhidaios nezní příliš egyptsky, máte pravdu. Filip Arrhidaios byl nevlastní bratr Alexandra Velikého. Vládl Egyptu v letech 323 – 317 př.n.l. a byl po Alexandrovi druhým řeckým vládcem Egypta. Přijal egyptský oděv, tituly a náboženské zvyklosti stejně jako Alexander. Přesto i on se podepsal v Karnaku, kde stojí Svatyně Filipa Arrhidaia.

K vládě nad Egyptem byl vybrán řeckými vojenskými veliteli, kteří ho považovali za nejméně “škodlivého”. Byl totiž levobočkem Alexandrova otce Filipa II. a trpěl epilepsií. Filip byl nakonec zabit řeckými vládci a po většinu doby jeho vlády byla skutečná moc v rukou vojenských velitelů nebo jeho ženy a přímé sestřenice Eurydiké.

Svatyně Filipa Arrhidaia na hlavní ose chrámu

Nejinak tomu bylo i s rozhodnutím stavět v Karnaku (Ipetisut). Svatyně Filipa Arrhidaia byla umístěna v samém srdci chrámu přímo na hlavní ose a přiléhala k nejstarší části chrámu – k nádvoří z období Střední říše. Původně zde stála svatyně Thutmose III., která byla stržena a nahrazena právě svatyní Filipa. Nutno poznamenat, že svatyně Thutmose III. byla pravděpodobně poškozena nájezdy Asyřanů nebo Peršanů, protože Filip ji prý nalezl „v troskách“. Svatyně je z růžové žuly, byla 18 m dlouhá a 6 m široká a byla rozdělena na dvě místnosti – jednu pro obětiny a jednu pro posvátnou bárku. Některé z nejzajímavějších a nejlépe dochovaných scén najdeme na vnějším průčelí pravé (jižní) zdi.