fbpx

Třetí pylon v Karnaku tvoří nyní zadní stěnu Hypostylového sálu a nechal ho postavit Amenhotep III. (18. dynastie). Třetí pylon je částečně postaven z kamenných bloků ze starších staveb. Archeologové po jejich vyjmutí zjistili, že mnoho z nich pochází z bílé kaple Senusreta I. (12. dynastie), jiné ze svatyně královny Hatšepsut (18. dynastie) a ostatní z více jak dvanácti jiných starších staveb. Bílá kaple Senusreta I. a svatyně královny Hatšepsut byly znovu sestaveny v Muzeu pod širým nebem.

Na zadní (východní) straně pravé (jižní) věže třetího pylonu je seznam, který obsahuje tribut získaný Amenhotepem III. z asijských území, ale je velice poškozen a je obtížné ho přečíst. Mnohem zajímavější jsou scény na vnější zdi levé (severní) věže, kde je Amenhotep III. znázorněn jak pluje po Nilu na bárce Amenrea během svátku Ipet. Bárky vyplňují celou severní polovinu východní fasády. Lodě jsou 68 m dlouhé a Amenhotep III. byl na ně náležitě pyšný.

Dvůr mezi Třetím a Čtvrtým pylonem

Tento dvůr nechal postavit Thutmose I. (18. dynastie). Dnes je to spíše malý plácek s novodobou dlažbou, ale původně zde stály čtyři mohutné obelisky – dva od Thutmose I. a dva od Thutmose III. Bohužel ze 3 obelisků zbyly jen podstavce, celý zůstal jen jeden obelisk Thutmose I. Je 22 m vysoký monolit ze žuly. Průřez je čtverec o velikosti 1,8 m a váha tohoto obelisku je 140 tun. Byl vylomen v lomech nedaleko Asuánu a převezen po Nilu. Jméno Thutmose I. najdeme na všech čtyřech stranách obelisku.

Třetí pylon v Karnaku a dvůr

Třetí pylon v Karnaku a dvůr