< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Alej sfing v Luxoru byla postavena v období Nové říše. Původně spojoval chrámy v Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet) kanál. Po kanálu proplouvaly posvátné bárky z chrámu do chrámu. Na konci Nové říše se ale svátky posunuly podle lunárního kalendáře dál do období, kdy hladina Nilu klesala. V kanálu tak bylo málo vody pro plavbu bárek.

Proto byl kanál nakonec zasypán a byla vybudována dlážděná cesta. Po stranách ji lemovalo tisíce sfing s beraními hlavami. Podél cesty z Karnaku do Luxoru stálo v pravidelných intervalech 6 procesních kaplí. Tyto kaple byly podobné těm v Muzeu pod širým nebem v Karnaku (Ipetisut).

Alej sfing se začala budovat v období Nové říše, ale svoji konečnou podobu dostala až za vlády 30. dynastie – konkrétně za vlády faraona Nachtnebefa. Vykopáno bylo zatím jen několik krátkých úseků – z nich nejlépe dochovaný je úsek od luxorské brány směrem na sever, kde je po každé straně cesty odkryto 35 sfing.

Alej sfing v Luxoru

Alej sfing v Luxoru