< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Půjdete-li chrámem v Luxoru na jih, narazíte na skupinu čtyř místností podepíraných pilíři. Největší z nich se dvanácti sloupy, sloužila jako místnost pro uložení Amonovy sochy během svátku Ipet. Původně to byl vlastně chrám uvnitř chrámu, ke kterému vedl samostatný vchod západní zdí.

Ve všech prostorách jsou scény zachycující faraona jak obětuje Amonovi chléb, mléko, víno, maso a jiné potraviny. Je to chrámová “nejsvětější svatyně” a nejposvátnější místo celého chrámového komplexu v Luxoru (Ipetresejet). Chrám v Luxoru (Ipetresejet) měl sloužit zejména pro slavnosti Ipet.

Průběh svátku Ipet

První den časně ráno se faraon, kněží a další shromáždili v Karnaku (Ipetisut) ve svatyni Ach menu a přešli do svatyně s Amenreovou posvátnou bárkou. Bárku pak nesli do Hypostylového sálu a odtud Sedmým a Osmým pylonem do Chonsuova chrámu. Zde se připojili další kněží, kteří nesli Chonsuovu bárku.

Dál se pokračovalo k Mutinu chrámu, kde se přidala také její bárka. Celé toto procesí se pak vydalo na jih Alejí sfing a postupně se zastavilo v šesti procesních kaplích podél cesty. Při každé zastávce byly předkládány obětiny a recitovaly se modlitby. Až dosud celou trasu procesí lemovalo množství obyvatel, slavnostní atmosféru dodávali hudebníci, tanečníci, akrobaté a pestře odění nosiči obětin.

Jakmile procesí prošlo Prvním pylonem chrámu v Luxoru (Ipetresejet), obecenstvo bylo vybranější a atmosféra střízlivější. První zastávka byla v Trojité svatyni na Velkém nádvoří, odtud procesí pokračovalo Kolonádou na Sluneční nádvoří.

Pak vstoupilo procesí do “klíčové” části chrámu – v Komnatě božského panovníka podstoupil faraon očištění, během kterého ho Amenre korunoval a požehnal mu. Poté se pokračovalo do Svatyně báry Amenrea (Svatyně Alexandra Velikého), odtud pak vlevo do Korunovační místnosti a Místnosti zrození. Obřad pak vyvrcholil v Místnosti pro sochu Amona v Ipetu. Zde proběhly závěrečné modlitby a obětování a procesí se stejnou cestou vrátilo do chrámového komplexu v Karnaku (Ipetisut), kam odplouvalo člunem po Nilu. Celá slavnost Ipet pak trvala asi 11 dní.

Chrám v Luxoru

KOMNATA BOŽSKÉHO PANOVNÍKA (9); DRUHÁ PŘEDSÍŇ (10); SVATYNĚ ALEXANDRA VELIKÉHO (11)
KORUNOVAČNÍ MÍSTNOST (12); MÍSTNOST ZROZENÍ (13); MÍSTNOST PRO SOCHU AMONA V IPETU (14)