Jižně od Kolonády stojí Sluneční dvůr, který nechal (stejně jako kolonádu) postavit Amenhotep III. Dvůr se sloupovým ochozem je 45 metrů dlouhý a 51 metrů široký. Ze tří stran ho lemuje dvojitá řada sloupů ve tvaru svazku papyru (celkem zde stojí 60 sloupů). Zdi dvora jsou bohužel špatně dochovány.

V roce 1989 odkryli dělníci při úpravách nevydláždění podlahy dvora velkou zasypanou jámu, která ukrývala 26 soch. Ty tam byly pohřbeny za římské nadvlády, kdy Římané nutně potřebovali místo spíš pro římské císaře než pro staroegyptské panovníky. Tyto sochy jsou dnes uloženy v Muzeu umění v Luxoru (Ipetresejet).

Před tímto pylonem máte možnost volby – pokud chcete navštívit Muzeum pod širým nebem (Open-air Museum), jděte na sever. Pokud stojíte čelem k Druhému pylonu, vyjděte z Prvního nádvoří branou v jeho severní zdi. Vstup do muzea bude přímo před Vámi. Pokud se ale rozhodnete muzeum z jakéhokoliv důvodu vynechat, projděte na východ skrz bránu Druhého pylonu a vstoupíte do Hypostylového sálu.

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru

Sluneční dvůr Amenhotepa III. v Luxoru