fbpx

Projdete-li Prvním pylonem, vstoupíte na Velké nádvoří v Luxoru, které si své jméno opravdu zaslouží – je 57 metrů dlouhé a 51 metrů široké. Je to de facto dvůr s dvojitou řadou 74 sloupů po každé straně. Severovýchodní (levý) kvadrant není dosud vykopán. Trosky a zbytky křesťanského kostela leží pod hrobkou a mešitou Abú el-Haggég, která pochází ze 13. století. Protože je mešita významnou památkou, je málo pravděpodobné, že by byl tento prostor někdy odkrytý.

Velké nádvoří v Luxoru - detail výzdoby

Detail z reliéfu zdi Velkého nádvoří (procesí synů Ramesse II.)

Velké nádvoří v Luxoru zdobí scény, na kterých Ramesse II. s kněžími obětuje a nakuřuje kadidlem a bůh Thovt zaznamenává dary. Nejzajímavější scény jsou asi v jihovýchodním (pravém zadním) rohu. Na západní (pravé) stěně znázornili Egypťané procesí krásně ověnčených býků vedených do chrámu k obětem. Na jižní (zádní) před nimi kráčí 17 synů Ramesse II. Egypťané seřadili syny podle věku (nejstarší z nich Amenherchepešef je první vlevo).

Velké nádvoří v Luxoru