fbpx

Hledání pravzoru pyramid u Sakkáry mělo svůj důvod. Na pohřebišti v Sakkáře byly postaveny první pyramidy, na tomto místě musely být tedy zřejmě také stavby, z nichž se pyramidy vyvinuly. Výzkum jiných pohřebišť tomu nasvědčoval. Přesto přinesl nemalé překvapení – v Abydu (Abedžu) byly objeveny hrobky několika králů první a druhé dynastie, mezi nimi Ahy, Džera, Vedžóa, Vedimeva a Kaa. Hrobky těchto králů byly však objeveny a bezpečně identifikovány také u Sakkáry.

Jak mohl být jeden člověk, třebaže byl faraonem, pohřben na dvou místech? A jestliže mohl být pohřben jen na jednom, proč si dal postavit dvě nákladné hrobky s obrovskou pohřební výbavou? Ve které z nich byl pak nakonec uložen k věcnému odpočinku?

Egyptologové se domnívají, že stavba dvou paralelních hrobek byla jedním z výrazů známé “podvojnosti Egypta”. Egyptský král byl vládcem Horní a Dolní země, byl nositelem koruny Horního a Dolního Egypta a musel mít tedy hrobku v Horním i Dolním Egyptě. Jiní to vysvětlují touhou Egypťanů, aby bylí pohřbeni v blízkosti Usirova hrobu, který kladly mýty do Abydu (Abedžu). Jestliže tam nemohli mít skutečnou hrobku, tak si tam dali postavit (pokud si to mohli dovolit) aspoň symbolickou hrobku (kenotaf) nebo náhrobní desku se jménem (stélu). Vcelku se však shodují, že tito králové byli pohřbeni u Sakkáry, na pohřebišti hlavního města sjednoceného Egypta, a že v Abydu (Abedžu) měli jen symbolické hrobky.

Sakkára – pohřebiště od prvních dynastií

Nabízí se několik otázek a nejistých odpovědí. Musíme se při hledání výchozího bodu pro pyramidu zastavit u Andžjebovy a Herneitiny mastaby? Nemáme jít dál a spatřovat jej v hrobkách, které předcházely mastabám? V hrobkách nikoli vládců a hodnostářů, nýbrž prostých Egypťanů? Vždyť mastaby známe až z historické doby, hrobky egyptských rolníků a usedlých lovců z dob o staletí starších …

Z vykopávek je zřejmé, že hrobky prostých Egypťanů byly na sklonku předhistorické doby převážně dvojího druhu. V Dolním Egyptě rolníci pohřbívali mrtvé ve svých obydlích; později jim budovali na okraji vesnic cihlové “domy mrtvých” se zešikmenými zdmi. V Horním Egyptě se udržovala tradice pradávných kočovnických “pohřbů na pochodu”, kdy mrtvé ukládali do jam přikrytých hromádkami písku, které obkládali kameny, později na ně stavěli nízké mohyly z cihel.

Prvky obou těchto hrobek se pak spojily v mastabách. Nejstarším známým typem egyptské hrobky byla tedy jáma v písku s písečnou mohylou zpevněnou obložením. Je možné, že zde je počátek vývoje, z něhož nakonec vyrostla kamenná hora zvaná pyramida? Nemožné to jistě není. Všechny počátky bývají přece skromné.

Mapa Sakkary - pohřebiště 1. a 2. dynastie

Mapa Sakkary – pohřebiště 1. a 2. dynastie