Sethi II. byl synem Merenptaha a královny Isetnofret II. (jejím otcem byl Ramesse II.) i když například E.F.Wente i J.R.Harris tvrdí, že možná nepocházel z dynastie. Pokud připustíme, že Amenmesse byl uzurpátorem moci, může být, že v určitém období vlády vládl v Dolním Egyptě Amenmesse. Jisté je, že nařídil odstranit ozdoby z hrobu Amenmesse v Údolí králů.

Faraon vládl pouze 5 let, můžeme uvést několik stavebních památek, které nechal postavit:

  • kaple Thébské triády – Amona, Mut a Chonsua – v Karnaku
  • obelisk na nádvoří před 7. pylonem v Karnaku
  • chrám bohyně Hathor v Edóm, oblast mezi Mrtvým mořem a Arabským zálivem

Sethi II. a hrobka KV15 v Údolí králů

Faraon byl pochován v hrobce KV 15 v Údolí králů. Jeho mumii přenesla v posledním roce své vlády Tausret do své hrobky KV14. Později ale kněží přenesli mumii zpět do KV15. Archeologové ji nakonec objevili ve skrýši hrobky Amenhotepa II. KV 35.

Sethi II.

Kartuš faraona Sethi II.

Hrobka: KV15 v Údolí králů
Předchůdce: Merenptah
Nástupce: Amenmesse
Doba vlády: 5 let

Manželky: Tachat (dcera Ramesse II. a matka Tausret); Tausret (matka Siptaha); Tiaa