Spiknutí na dvoře Ramesse III. bylo více. Jedno z nich připravovala vedlejší faraonova manželka Teje. Chtěla zabránit tomu, aby na trůn usedl Ramesse IV. a chtěla na trůn prosadit svého syna Pentauereta. Pomocí slibů, šperků a nejrůznějších výhod získala na svou stranu většinu žen z harému a Bine Muasta – kapitána núbijských lučištníků. Spiklenci podplatili šest manželek “strážců Brány” – jejich úkolem bylo předávat informace od obyvatelek harému vyzývající k všeobecné vzpouře proti faraonovi. Spiknutí ale bylo prozrazeno a jeho strůjci zatčeni a předvedeni před soud.

Situace byl opravdu vážná, protože všichni obvinění pocházeli z blízkého okruhu faraona a někteří byli dokonce vysocí hodnostáři. Ramesse III. nevedl vyšetřování osobně, ale ustanovil mimořádný soud, který ještě před samotným líčením vedl vedl vyšetřování a výslechy. Jeho hlavní pravomocí ale bylo vynášet tresty a zajistit jejich provedení a to včetně trestu absolutního, o němž mohl za normálních okolností rozhodovat pouze faraon.

Před soud předstoupil postupně ve skupinkách asi 40 obviněných ze spiknutí na dvoře Ramesse III. V prvním procesu byla Teje s osmadvaceti spiklenci odsouzena k smrti. Při druhém procesu s dalšími šesti účastníky spiknutí soud rozhodl, že musí veřejně před celým národem spáchat sebevraždu. Třetí proces s dalšími čtyřmi spiklenci včetně samotného prince Pentauereta a také oni byli odsouzeni k sebevraždě, měli ale tu výsadu, že ji mohli spáchat v soukromí.

Jméno spiklenceFunkce
PajbakamanPředstavený místností
MesedžsureČíšník
VarnaČíšník
Paluka LýdskýČíšník
Jenyny LibyjskýČíšník
PajbasetČíšník
PendauauHarémový písař
PanikInspektor harému
PačavemdiimenInspektor harému
KarpusInspektor harému
ChaemopetInspektor harému
ChemmalInspektor harému
SutechiemperdžerhutyInspektor harému
SutechiemperimenInspektor harému
PairyPředstavený paláce
Bine MuastKapitán lučištníků z Kuš