fbpx

Ačkoliv život Achetatonu byl vpravdě jepičí, město s širokými třídami lemovanými zahradami sehrálo rozhodující úlohu ve vývoji umění a myšlení a ovlivnilo i následníky kacířského krále. Po Achnatonově smrti nechal faraon Haremheb město zbořit, aby nezůstala jediná památka po pyšném městě, jehož hlavním zločinem byla snaha skoncovat s hermeticky uzavřeným náboženstvím, které stálo především ve službách všemocného Amonova kněžstva.

Piramesse – tyrkysové město (1292-1078 př.n.l.)

S hlavním městem velkého Ramesse II., Piramesse, zažil starý Egypt poslední roky slávy, než začal upadat a definitivně zanikl po dobytí Římany. Ještě než k tomu došlo, budovali si poslední faraoni nová hlavní města, jejichž úloha byla někdy vcelku důležitá. Piramesse bylo určitou dobu ztotožňováno s Tanidou nebo Avaridou. Dnes už víme, že se nacházelo na území u dnešního Qantiru, města ležící asi 30 km od Tanidy.

Tanis (1078-715 př.n.l.)

Jméno Tanis představuje řeckou podobu staroegyptského pojmenování Džanet. V dnešní době se lokalita nazývá Sán el-Hagar. Město bylo metropolí dvou dolnoegyptských krajů – 14. a 19. faraoni 21. dynastie si za své hlavní město zvolili Tanidu v deltě, ležící nedaleko Piramesse. Panovníci se tu také nechávali pohřbívat v areálu Amon-Reova chrámu spravovaného Amonovými veleknězi, s nimiž udržovali úzké vztahy. Kromě panovníků byli na tomto prominentním místě pohřbíváni i tehdejší nejvyšší hodnostáři. Pohřebiště se nacházelo poblíž jižního okraje prvního pylonu, uvnitř chrámového okrsku.

Napatá (715-665 př.n.l.)

25. dynastie, tzv. núbijská, své hlavní město zřídila v Napatě, která se nacházela poblíž čtvrtého kataraktu v oblasti, kterou Egypťané nazývali Karu. Napatá byla dlouho považovaná za metropoli království Kuš, zejména v období Nové říše. Toto klíčové město ležící na karavanní cestě vedoucí z Núbie do Egypta se za vlády núbijských faraonů 25. dynastie stalo důležitým hlavním městem země.

Sais (665-525 př.n.l.)

Poslední zástupci núbijské dynastie nedokázali dlouho odolávat invazím Asyřanů. Byli vytlačeni do Núbie a postupně vyklízeli své pozice v severním Egyptě. Prastaré město Sais (egyptsky Sau, dnes Sá el-Hagar) bylo vystavěno v západní části delty již v archaickém období a svého vrcholu dosáhlo za vlády 26. dynastie založené Psammetikem I., který z města pocházel a povýšil jej na hlavní město Egypta poté, co s pomocí řeckých městských států porazil Asyřany.

Alexandrie (305-30 př.n.l.)

Po krátkodobém panování sajské dynastie se Egypt ocitl pod perskou nadvládou, která se protáhla na více než dvě stě let. Teprve po příchodu Alexandra Velikého a nástupu Ptolemaiovců na trůn se do země vrátila jednota a mír. Ptolemaiovci se usídlili v Alexandrii, kterou jako hlavní město založil Alexandr Veliký podle projektu svého oblíbeného architekta Demokrata Rhodského.