fbpx

Hlavní města starověkého Egypta se v různých obdobích měnila. Projdeme si postupně všechna hlavní města – od Hierakonpole, města z predynastického období, až po Alexandrii. Ta byla posledním velkým hlavním městem. Mezi legendární města patřily Memfida (Mennofer), Théby (Veset) či Piramesse, vystavěných ke slávě faraonů. Všechna tato skvostná hlavní města spoluvytvářela dějiny starého Egypta.

Hierakonpolis (Nechen) – sokolí město (4000-2700 př.n.l.)

Hierakonpolis (Nechen) je prvním známým hlavním městem Egypta. Na konci archaického období (cca 4000 př. n. I.) jej na východním břehu Nilu založili kočovníci živící se sběrem plodů, kteří se zde postupně usadili. Kolem roku 3500 př.n.l. mělo město asi osm tisíc obyvatel, většinou řemeslníků, hrnčířů a tkalců. Na konci 4. tisíciletí př.n.l. se obyvatelé přestěhovali blíže k řece Nilu, aby mohli využívat zaplavovanou půdu. Ochranným bohem města byl sokol Hor – odtud řecké jméno Hierakonpolis, které znamená “sokolí město”.

Memfis (Mennofer) – město bílých zdí (2625-2160 př.n.l.)

Ustanovit Memfis (Mennofer) novým hlavním městem se zřejmě rozhodl Džoser, slavný zakladatel 3. dynastie. Započalo tak význačné období panování z Memfidy (Mennoferu), které trvalo přes čtyři sta let. Město Memfis (Mennofer) se rozkládalo na začátku delty Nilu, což byla velmi strategická poloha. Memfis (Mennofer) byla původně pevností nazývanou Bílé zdi (Inebuhedž), kterou vystavěli první panovníci Archaického období. Teprve později se Memfis (Mennofer) stala plnohodnotným městem s vlastním pohřebištěm v Sakkáře.

Hérakleopolis (2180-1994 př.n.l.)

První přechodné období je nepokojnou a málo známou dobou egyptských dějin, poznamenanou válkami různých klanů. Za vlády 9. a 10. dynastie hrála zřejmě úlohu hlavního města Hérakleopolis (egyptsky Henennisut, “město krále-dítěte”), její moc ale patrně nesahala dál než za vlastní území. Teprve po vzpouře thébských vládců proti hérakleopolské hegemonii vzniklo nové, opravdové hlavní město celé země od severu na jih. Tento první vzestup “města sta bran” ale neměl dlouhého trvání, neboť faraoni 12. dynastie, přestože pocházeli z Théb (Vesetu), město opustili a usadili se v severněji položeném Lištu nedaleko Memfidy (Mennoferu).

Ictauej – hlavní město Střední říše (1994-1797 př.n.l.)

Nové hlavní město Ictauej (Amenemhet-ictauej), “Amenemhet se zmocnil obou zemí”, založil Amenemhet I. Město Ictauej (Amenemhet-ictauej) samo dosud objeveno nebylo, jeho pohřebiště se nachází v dnešní archeologické lokalitě Lišt. Ictauej byl zřejmě hlavním městem země za vlády 12. dynastie, což by vypovídalo o snaze faraonů usadit se v místě, odkud by mohli zemi snáze ovládat. Jedná se o jedno z nejslavnějších období egyptských dějin, v němž vládli takoví panovníci jako Senusret l. nebo Senusret III.

Théby (Vaset) – město sta bran (1650-1292 př.n.l.)

Hlavní města starověkého Egypta se měnila i dál. V Druhém přechodném období, poznamenaném invazí Hyksósů, v zemi neexistovalo žádné reálné hlavní město. Okupanti vládli z Avaridy v deltě a města Lišt a Théby (Veset) mezi sebou soupeřila o to, co jim Hyksósové z kdysi velké země nechali. Až ke konci vlády 17. dynastie (faraon Kamose) a zejména po založení 18. dynastie Ahmosem se Théby (Vaset) znovu staly mocným hlavním městem říše.