Rozhodující bitvou řecko-perských válek se stala námořní bitva u Salamíny, ke které došlo koncem září roku 480 př.n.l. Tato bitva patří k nevýznamnějším bitvám starověku. Řeckým válečným lodím velel Themistoklés, který si prosadil svedení námořní bitvy i její místo právě u Salamíny.

Předchozí dvě bitvy (u Artemísia a u Thermopyl)  skončili vítězstvím Peršanům, ale řecké lodě ustoupili k ostrovu Salamína. Peršané tedy potřebovali zlikvidovat zbytky řeckého loďstva a opanovat moře.

Průběh bitvy u Salamíny

Koncem září Peršané obsadili Athény a jejich loďstvo se usadilo v zátoce Falerón. Pro řeckého velitele námořních sil Themistokla bylo zásadní svést bitvu v úžině u Salamíny. Dobře věděl, že Peršané nebudou moci uplatnit svoji početní převahu. Toho si byl ale Xerxés I. dobře vědom a snažil se naopak Řeky vylákat do Saronského zálivu. To se mu ale nepovedlo.

Themistoklés rozšířil zprávu, že se řecké válečné lodě v noci chtějí stáhnout dál na jih. Na to musel perský král reagovat a tak perské lodě v noci vpluly do Salamínského průlivu. Na ostrůvku Psitalia vylodil část svých vojáků, kteří snad měli hlídat, aby Řekové nevyužili noc k útěku. Xerxovi šlo o definitivní zničení řeckého loďstva, které narušovalo jeho zásobování. Jenže jedna z perských lodí však přešla na řeckou stranu a Řeky včas varovala.

Řecké lodě byly vyrovnány ve dvou řadách (rovnoběžné s pevninou) u břehů ostrova Salamíny. Jejich křídla se opírala o pobřeží a obsadila tak celou šíři zátoky. Peršané zaujali trojřadé postavení u břehů Attiky. Výběr vhodného místa umožnil Řekům eliminovat početní převahu perských lodí – 600 perských proti 200 řeckým. Řecké lodě byly menší a tudíž se s nimi lépe manévrovalo. Silný vítr, který trval celou bitvu nakláněl perské lodě, ale nižším řeckým tolik neškodil.

Řekům podařilo prorazit pravou stranu perské formace a tím strhnout vítězství na svou stranu. Ztráty Peršanů byly velké, pravděpodobně zde ztratili zhruba 200 lodí a mnoho vojáků a námořníků, proti 40 řeckým lodím. V bitvě byla potopena i perská vlajková loď na níž padl velitel perského loďstva Ariabignés.

Bitva u Salamíny