< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Kek

Kuk (někdy se uvádí Kek nebo Keku) a jeho ženský protějšek Kauket byli staroegyptští bohové. Tvořili jeden ze čtyř párů Osmera z Chemenu. Jeho členové reprezenovali stav preexistence světa, který předcházel zrození stvořitelského boha (nejčastěji Atuma nebo Rea, případně Thovta nebo Amona).

Kuk a Kauket, která, jak se zdá, je jen Kukovou ženskou obdobou, vyjadřují kvalitu temnoty, a to snad v návaznosti na představu stavu před zrozením slunečního boha.

Čtyři páry Osmera z Chemenu

  • Heh a Hauhet – vyjadřující beztvarost a bezmeznost nebytí
  • Kuk a Kauket – reprezentující temnotu (snad v návaznosti na představu stavu před zrozením slunečního boha)
  • Nun a Naunet – vyjadřující princip hloubky vod prvotního praoceánu
  • Tenemu a Tenemut – vyjadřující neuspořádanost (v průběhu Střední říše byli nahrazeni Amonem a Amaunetou vyjadřujícími princip skrytosti)
Čtyři páry Osmera bohů s bohy Ptahem (horní registr) a Thovtem (dolní registr). Reliéf z chrámu na Philae

Čtyři páry Osmera bohů s bohy Ptahem (horní registr) a Thovtem (dolní registr). Reliéf z chrámu na Philae