fbpx

Ahmose I.

Během 25 let své vlády dokázal Ahmose I. definitivně vyhnat Hyksósy, znovu sjednotit Egypt a dát impuls rozvoji hospodářství. Jeho vládou začíná období, které se v historii starověkého Egypta označuje jako Nová říše, období