fbpx

Francouzský generální konzul v Egyptě, Bernardino Drovetti kopal nejenom v Homérových “Stobranných Thébách”, ve kterých nedal šanci Italovi Belzonimu, ale i v dalších oblastech. Svůj velmi pozoruhodný objev se uskutečnil v Sakkáře roku 1824. Tehdy vykopal hrobku egyptského hrdiny – generála Džehutiho.

Staří Egypťané byli hrdí lidé a těšili se vojenským úspěchům, které za vlády 18. dynastie přivedly většinu starověkého světa pod jeho vládu. Zejména za vlády faraona Thutmose III., kdy hranice říše dosáhly největšího územního rozmachu – od Eufratu na severu až po Gebel Barkal na jihu, byly tyto činy oslavovány nejen v historických nápisech v chrámech k poctě bohům, ale i v lidovém umění.

Generál Džehuti a Thutmose III.

Proslulé literární dílo z této doby, které je zaznamenané na papyru uloženém v Britském muzeu, líčí pozoruhodnou epizodu ze syrského tažení Thutmose III. známou jako “Dobytí Joppy”. Hrdinou příběhu je jeden z Thutmosových nejvýznamnějších generálů – Džehuti. Generál Džehuti pronikl do vzdorující pevnosti ve starověké Jaffě na pobřeží jižní Palestiny, když se spolu se dvěma stovkami mužů ukryl ve velkých koších. Tato lest byla tak úchvatná, že přežila v lidové tradici jako příběh o Ali Babovi a 40 loupežnících.

Generál DžehutiTato idea a taktika zajistily Džehutimu místo mezi největšími generály světové historie. Ještě pozoruhodnější je, že pohřeb tohoto skutečného historického hrdiny zůstal nedotčen až do Drovettiho časů. Bohužel, obsah hrobky Drovetti a jeho kopáči odnesli bez řádné dokumentace a poloha hrobky byla ztracena. Předměty, které by mohly pocházet z Džehutiho hrobky, jsou k vidění k Bologni, Londýně, Paříži, Leidenu a Florencii.

Dle popisu egyptologa Josepha Bonomiho (popis je z r. 1834 – tedy psán 10 let po objevení hrobky) – měla být v hrobce mumie zcela uložená v ryzím zlatě. Každý úd, každý prst měl mít své vlastní pouzdro popsané hieroglyfy, mumie měla skaraba připevněného na zlatém řetězu, dvojici zlatých náranků a další cennosti. Můžeme jen doufat, že vše, co Drovettiho muži mohli přehlédnout, se v příštích letech podaří objevit.

Zdroj: prof. Nicholas Reeves: Starověký Egypt – Kronika velkých objevů.