České vědecké expedici ve středním Súdánu se podařilo ve středním Súdánu učinit objev jednoho z největších pohřebišť lovců-sběračů. Jeho velikost se odhaduje na 400–450 pohřbených jedinců. Toto mimořádné pohřebiště spadá do období 8. až 6. tis. př. Kr. Pohřebiště se nachází v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu, asi 80 km severně od hlavního města Súdánu Chartúmu.

Oblast pohoří Sabaloka byla do příchodu českého týmu vědců v r. 2009 nezkoumaná. V současnosti je oblast ohrožena plánovanou stavbou přehrady na 6. nilském kataraktu. Šířeji pojatý archeologický výzkum přináší cenné doklady způsobu života a ekonomiky lovců-sběračů-rybářů a nástupu chovatelství dobytka. Na výzkumu se podílí řada odborníků z přírodovědných oborů.

Řada nálezů z dosavadního výzkumu se v současnosti nachází v České republice, kde je zpracovávána. Mezi nimi vyniká vzácný soubor předmětů určených ke zdobení lidského těla. Jedná se o množství korálků a přívěsků z mušloviny, skořápek pštrosích vajec a kosti – a zlomků rytými motivy zdobených jehlic a kosmetického náčiní z kosti a patrně též zvířecích rohů.

V pohoří Sabaloka se dosud kromě pohřebiště podařilo objevit a částečně prozkoumat síť sídlištních lokalit, která se svou hustotou a bohatstvím pozůstatků zařadila mezi nejvýznamnější naleziště z období před nástupem zemědělství v severovýchodní Africe. Toto osídlení se rozprostíralo okolo dnes již neexistujícího jezera, objeveného českou expedicí, které bylo důležitým zdrojem potravy a díky dochovaným sedimentům je zároveň mimořádným pramenem pro poznání proměn přírodního prostředí a klimatu v severovýchodní Africe. Svým způsobem vědecký poklad představují právě kosterní pozůstatky zatím bezmála třiceti jedinců vyzdvižených z nově objeveného pohřebiště, které poskytují unikátní informace o zdravotním stavu a životních podmínkách místních lovecko-sběračských populací.

Zdroj: Český egyptologický ústav

Tags: