Tijova hrobka je podle mnohých tou nejkrásnější z objevených hrobek z doby Staré říše. Unikátní je díky velikosti, zachovalosti, malované výzdobě i tím, co vypovídá o samotném majiteli. Velmož Ti ji v dnešní poušti na okraji Sakkáry postavil před 4 400 lety. I když byla objevená už před 160 lety, čeští egyptologové nyní odhalili pět nových pohřebních šachet.


„Tři z nich byly nedokončené, jedna vedla do prázdné pohřební komory a jedna do pohřební komory s vykradeným, ale obrovským nádherně vypracovaným vápencovým sarkofágem,“ popisuje šéf expedice a ředitel Českého egyptologického ústavu Miroslav Bárta. Zajímavé na tom je, že známá část Tijovy hrobky nebyla do dnešních dnů nikdy detailně zdokumentovaná.

„Šedá eminence“ Ti

Jak dokazuje výzdoba a písemné důkazy v hrobce, byl Ti jedním z nejvýznamnějších mužů své doby. Desítky titulů dokumentují, že byl velmi blízkým přítelem panovníka Nyuserrea. Měl na starosti jeho stavby po celé zemi, byl správcem královského paláce. Měl osm titulů, které ho označovaly za královského důvěrníka. Ti byl i knězem ve slunečních chrámech panovníků Nyuserrea a jeho otce, krále Neferirkarea.

Na podzim objevili čeští egyptologové hrobku hodnostáře Kairese. Dlouhý výčet jeho titulů ukazoval, že i on byl mužem mimořádného postavení. Na srovnání Kairese s Tijem to však nestačí.

„Velikost Tijovy hrobky se stovkami metrů výzdoby měla ve své době možná jen jednu paralelu, a tou je hrobka vezíra Ptahšepsese. To vše včetně Tijových titulů, které dokumentují jeho postavení prakticky na úrovni vezíra, tedy dnešního premiéra, ukazuje, že to byl výjimečný hodnostář,“ říká Bárta.

Tijova hrobka a stovky metrů výzdoby

Tijova hrobka se nachází na samém severním okraji Sakkáry, kde pak začíná abúsírská nekropole. Tam čeští egyptologové pracují již několik desetiletí. Zatímco Abúsír je veřejnosti nepřístupná archeologická lokalita střežená policií, sakkárskou Tijovu hrobku si může prohlédnout kdokoli. Čeští vědci jí minulý týden zajistili nové moderní osvětlení.

Hrobka připomíná mastabu, ale je větší a má víc místností. Vstupní pasáží se dvěma 4,5 metru vysokými pilíři se vchází na dvůr o rozloze téměř 200 metrů čtverečních. Jeho kaple měří 5 krát 7 metrů. Stěny místností, koridorů a skladů byly zdobeny do výšky několika metrů reliéfy, které jsou dobře dochované. Výjimečné je i to, v jaké kvalitě se dochovaly barvy na stěnách.

„Každý Čech, který přijede do Egypta, může vidět hrobku a její výzdobu, jež začíná zhruba ve výšce jednoho metru a sahá až po strop, nasvícenou systémem, který jsme vymýšleli my,“ dodává Miroslav Bárta s tím, že jeho tým bude v následujících měsících připravovat velkou monografii věnovanou hrobce a osobnosti Tije a jeho rodiny.

Zdroj: iDnes.cz