< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Webové stránky Ahram Online podaly zprávu o tom, že dvě staroegyptské hrobky byly objeveny španělsko-egyptským týmem v el-Behnasa archeologickém areálu ve městě Minjá v Egyptě. Hobky se datují do doby před cca 2 500 lety a obsahují sarkofágy s mumifikovanými ostatky písaře a kněze spolu s velkým množstvím pohřebních předmětů.

Hrobky z el-Behnasa patří do 26. dynastie (cca 685–525 př.n.l.), poslední původní dynastie, která vládla Egyptu, před dobytím Peršany. Tato dynastie se nazývá také sajská, podle města Sau, kde měli její faraóni hlavní město. Její vláda označuje začátek Pozdní doby starověkého Egypta. Velké množství mincí datovaných zpět do doby této dynastie poukazuje na to, že sajské období bylo jedním z těch, kdy byl Egypt v rozkvětu.

El-Behnasa – hrobka písaře z 26. dynastie

Podle prohlášení vydaného ministrem památek Mohamedem Ibrahimem, patří první hrobka prominentnímu starověkému písaři. Ten měl „velký vliv na intelektuální a kulturní život té doby“. Písaři hráli v egyptské společnosti důležitou roli. Byli ústřední postavy pro fungování centralizované správy, armády a kněžstva. Písaři byli součástí malého procenta staroegyptské společnosti, která uměla číst a psát. Hieroglyfická řeč starověkého Egypta byla složitá a krásná a ti, kdo jí ovládali, zastávali ve společnosti váženou pozici a tím se stali členy královského dvora.

El-Behnasa, odkrytá hrobka 26. dynastie

Odkrytá hrobka 26. dynastie

Uvnitř hrobky písaře odkryly archeologové mumie zesnulého, která je dobře zachovaná. Kromě mumie v hrobce objevili bronzový kalamář a dvě malá bambusová pera. Ta byl v hrobce umístěna, aby pomáhala písaři při jeho práci v posmrtném životě.

Výzkumníci překvapivě objevili uvnitř hrobky také mumifikované ryby, což byl podle Aliho El Asfara, vedoucího Úseku památek starověkého Egypta na Ministerstvu památek, „první nález vycpaných nebo mumifikovaných ryb uvnitř hrobky“. Ryby byly ve starověkém Egyptě mumifikovány ve velkém množství jako oběti bohu. Byly omotány lněným plátnem a držely pohromadě pomocí pruhů látky namočených v lepkavé pryskyřici, které trvale obalovaly mumie. Nicméně od té doby, kdy byly ryby nalezeny v hrobce zesnulého se věří, že sem byly umístěny jako jídlo pro písaře v jeho posmrtném životě.

El-Behnasa – hrobka kněze z 26. dynastie

Druhá odkrytá hrobka patřila knězi, který byl hlavou rodiny, z níž mnoho jejích členů bylo knězi v Usirově chrámu. Tento chrám byl před nedávnem odkryt 2 km západně od hrobky. Uvnitř hrobky našli archeologové rozsáhlou sbírku kamenných sarkofágů, z nichž některé byly rozbité. Dále zde byly nalezeny kanopy vyřezané z alabastru pokryté hieroglyfickými texty a také sbírka bronzových mincí 26. dynastie a bronzové sošky Usira.