< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Starověký Egypt – historie starověkého Egypta

Starověký Egypt je z historického hlediska nejstarší stát na světě. Starověký Egypt je zajímavý nejen díky svým nesčetným památkám (pyramidy v Sakkáře, pyramidy v Dahšúru, pyramidy v Abúsíru, pyramidy v Gíze, pyramidy v Lištu, Amonův chrám v Karnaku, chrámový komplex v Luxoru, hrobky v Údolí králů, Ramesseum a mnohé další), které přečkaly staletí a jsou pro dnešní generaci mlčenlivými svědky časů dávno minulých, ale také procesem, kterým si starověký Egypt prošel od vzniku až po přičlenění k Římu.

Ke spojení dvou rozdílných kultur (jižní části – Horního Egypta – a severní části – Dolního Egypta) postačila dvě staletí. Ve sjednoceném Egyptě měl silnější slovo Horní Egypt, Dolní Egpyt zase výrazně ovlivnil strukturu společenského zřízení. Tak postupně vznikl jednotný Egypt, který si (stejně jako všechny starověké státy) prošel obdobím rozkvětu i pádu. Způsobem svého vzniku se Egypt výrazně odlišoval od ostatních států, které ještě dlouhou dobu fungovaly jako spíše státy městské.

Sbírka na licenční poplatek

Letos máme už 18. rok existence tohoto webu. Rádi bychom jeho obsah stále vylepšovali a to - mimo jiné - i o zajímavé dokumenty. Jak už to ale bývá - všechno není zadarmo. A tak na nejlepší dokumenty je třeba zaplatit licenci - konkrétně 50 000 za 10 vynikajících dokumentů. Budeme rádi, pokud nás podpoříte jakoukoliv částkou, která pomůže uhradit tento licenční poplatek.

Starověký Egypt – jeho vzestupy a pády

Jednota starověkého Egypta sice byla v některých obdobích ohrožena, politické a náboženské struktury ale zajistily sice umělou, ale přesto pevnou rovnováhu. Teokratická monarchie se opírala o dokonalou organizaci státní správy a mocné kněžstvo. Pouze silně centralizovaný stát byl totiž schopen spravovat tak odlišné kraje a jejich obyvatele s různou vírou.

Na historii starověkého Egypta se podíváme z několika pohledů, které by Vám mohli dát dohromady ucelený obraz o egyptské kultuře. Najdete zde ke stažení nezbytný chronologický přehled významných událostí starověkého Egypta, který přináší sled událostí v Egyptě a vedle toho porovnání událostí v okolním světě.