Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír. Nachází se na západním břehu Nilu na okraji libyjské náhorní plošiny přibližně 20 km jihozápadně od Káhiry. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, “(Kultovní) místo Usira” (řecky Busiris). Abúsír s podzemními katakombami, které se zde nacházejí, považují někteří badatelé za mýtické Rosetau starých Egypťanů, místo vstupu do podsvětí. Na jihu sousedí Abúsír s lokalitou Sakkára. Česká expedice v Abúsíru působí již od počátku 60. let 20. století.

Abúsír – oblíbené místo 5. dynastie

Česká expedice v Abúsíru, mapaAbúsír byl jako hřbitov využíván od konce pravěku. Jako královská nekropole sloužil v období 5. dynastie, kdy zde jako první byla postavena Sahureova pyramida. Tento faraon 5. dynastie zde postavil nejen pyramidu, ale pravděpodobně i sluneční chrám, který ale dosud nebyl nalezen.

Sahurea napodobovali i jeho nástupci – a tak tu postupně vznikla Neferirkareova pyramida, Raneferefova pyramida a jako poslední Niuserreova pyramida. Ten měl problém pro volbu místa, ještě větší, než jeho předchůdce Raneferef, protože vhodné volné místo pro stavbu pyramidy prostě docházelo.

V zádušních chrámech Sahureova nástupce Neferirkarea, Neferirkareovy manželky královny Chentkaus II. a jejich krátce vládnoucího syna panovníka Neferefrea (jméno lze číst také Raneferef) byly nalezeny pozůstatky papyrových chrámových archivů (označované jako Abúsírský archiv I, II a III) obsahující dokumenty především hospodářského a administrativních charakteru.

V okolí pyramid vznikly soudobé hřbitovy s hrobkami významných osob spojených s dynastií, nejvýznamnější z nich je mastaba Ptahšepsese, zetě a vezíra panovníka Niuserrea. Na vzdálenějším místě v poušti byl objeven hřbitov s obrovskými šachtovými hroby z 26. a 27. dynastie. Jeden z těchto hrobů patřil vezírovi Vedžahorresnetovi, který žil v době perské vlády nad Egyptem .

Česká expedice v Abúsíru přinesla na světlo světa už několik obejvů, o kterých píšeme v jiných částech tohoto webu. Jen namátkou uveďme – šachtové hrobky, průzkum Raneferova komplexu, chrám Ramesse II., komplex královny Setibhor a celé řady dalších objevů. Také proto jsou naši egyptologové svými kolegy velmi oceňováni od kolegů z celého světa.