Marcus Antonius a Kleopatra

Kleopatra a Marcus Antonius se po smrti Caesara poprvé setkali r. 41 př.n.l. v Tarsu. Přivítání v prostředí nejrafinovanějšího královského hellénistického přepychu římského generála, přímočarého, bez vyššího vzdělání, zvyklého tvrdým podmínkám bitev, naprosto oslnilo.