< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Cílevědomá Kleopatra (toho času 22letá dívka) se dostala do paláce přes stráže a 52letého vojevůdce naprosto okouzlila. Zdobila jí nepochybná krása, ale také výjimečná inteligence, vzdělanost, důkladný politický rozhled, jasná vize o budoucnosti země. Dokázala hovořit aramejsky, řecky, egyptsky, hebrejsky, etiopsky, latinsky… Caesar a Kleopatra – to byl největší milostný příběh Antiky.

Zkušený a světaznalý Říman podlehl. Nařídil, aby se sourozenci ujali společně vlády, ale 13letý Ptolemaios začal jednat podle své vůle. Na podzim r. 48 znovu zuřila v alexandrijských ulicích válka. Caesar neměl dost sil, aby mohl čelit vojskům vyslaných Ptolemaiem a jeho regenty, a tak se opevnil na ostrově Faru a vyslal posly se žádostí o pomoc do Asie.

Požár v Alexandrijské knihovně

Egyptskou flotilu nechal zapálit. Oheň se však rozšířil na budovy Múseia a zejména na Velkou knihovnu. 400 000 nenahraditelných svitků lehlo popelem. Kleopatřina sestra Arsinoe prchla z paláce k vojskům a armáda ji provolala královnou Arsinou IV.

V egyptské armádě však brzy došlo k rozkolům ohledně strategie. Pokusili se znehodnotit pitnou vodu vléváním mořské vody do potrubí. Caesarovi lidé tuto hrozbu odvrátili vykopáním nových studní. Válka zuřila i ve vodách kolem Alexandrie. Při střetu o ovládnutí hráze k ostrovu Faros prý musel Caesar skočit do moře a plavat o život s purpurovým pláštěm v zubech a cennými listinami ve zdvižené ruce nad hladinou. Jeho vůle ochránit Kleopatru měla zcela jistě i jiný motiv než politický.

Caesar uklidňuje situaci v Egyptě

Příchozí pomoc z Asie, vedený pergamským princem Mitharadetem, se u Pelúsia spojila s vojsky Kleopatry a táhli směrem k Memfidě. Přejít nilská ramena bylo problematické. Egyptská vojska královny Arsinoe se snažila překazit spojení obou armád, nebyla však úspěšná.

Caesar byl přijat v Alexandrii jako vítěz v obavách, zda nebudou následovat represe a připojení Egypta k Římu. Caesar však potvrdil platnost Aulétovy závěti, místo zemřelého Ptolemaia XIII. zaujímá mladší bratr 12letý Ptolemaios XIV. Poražená Arsinoé byla odeslána do Říma, kde se měla zúčastnit triumfálního průvodu městem. Další její osud je v Caesarových rukou.

Následující dva měsíce se Caesar plně věnoval Kleopatře. Kleopatra a Caesar podnikli odpočinkovou plavbu po Nilu a navštívili všechny významné památky minulosti. V červnu 47 se narodil Caesarův a Kleopatřin syn – Ptolemaios Caesar Filopatór Filoménes. Po dalších triumfálních Caesarových vítězstvích nejen nad Egyptem, ale i nad Galií, Pontem a Mauretánií, kráčela v jednom z jeho vítězných pochodů Arsinoé. Caesar jí na rozdíl od jiných daroval život a poslal ji do Efesu.

Velkolepá návštěva Kleopatry a jejího bratra, krále Ptolemaia XIV. učinila na Římany velkolepý dojem. Caesar hodlal vytvořit veleříši a netajil se s názorem, že republikánské zřízení je pro gigantický stát zastaralé. Sňatek s egyptskou královnou byl dovršením jeho plánů, které měly zastínit i legendárního Alexandra Velikého. Malý Ptolemaios Caesar by poté zdědil impérium, kde by se spojily tradice a krev Východu i Západu.

Zdroj: Ptolemaiovci – z Makedonských hor na trůn faraonů (Ing. Luděk Václav Wellner)

Předchozí Další