< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

I když byl Český egyptologický ústav založen v roce 1958, historie české egyptologie sahá až do 19. století. Za prvního českého egyptologa je považován  Jan (Giovanni) Kminek-Szedlo, který v roce 1878 přednášel na Boloňské Univerzitě.

Historie české egyptologie – významné události 20. století

První kroky české egyptologie 20. století jsou pak spojeny s Františkem Lexou (ten se později stal také prvním ředitelem Českého egyptologického ústavu) a Jaroslavem Černým. Už od samého počátku byla česká egyptologie spojena s Univerzitou Karlovou a toto spojení trvá dodnes.

Druhá polovina 20. století je pak spojena zejména se Zbyňkem Žábou, Františkem Váhalou a Miroslavem Vernerem. Ten se také zasloužil o to, že ústav získal koncesi na lokalitu v Abúsíru. Čeští egyptologové už několik desetiletí dokazují, že tato lokalita spojená zejména s 5. dynastií není zdaleka prozkoumána.

Česká egyptologie a významné události 21. století

Začátek 21. století je spojen s objevem hrobky soudce Intiho a výzkumem Padihorovy šachtové hrobky. Bylo provedeno satelitní snímkování pyramidových polí v Abúsíru a Sakkáře (poprvé na světě).

Rok 2003 je spojen s první sezónou výzkumů v Západní poušti. Jeden z nejzajímavějších výzkumů probíhá na lokalitě Bír Šovíš – což v překladu „Policajtova studna“.

Štěstí neopouštělo české egyptology ani později a tak se povedlo objevit hrobky lékaře Šepseskafancha, velmože Kakaibaefa, ale zejména hrobku do té doby neznámé královny Chentkaus III. z 5. dynastie a komplex princezny Šeretnebtej (také z 5. dynastie).

František Lexa a Jaroslav Černý

František Lexa a Jaroslav Černý

Zdroj: Český egyptologický ústav