Za prvního českého “egyptologa” může být považován talentovaný student historie a jazyků, plzeňský rodák Jan Kminek-Szedlo. V letech 1841 – 1846 absolvoval gymnázium v Plzni, poté 2 roky studoval na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy (dnes Karlovy) univerzity v Praze. V roce 1848 se však aktivně účastnil pražského povstání a po jeho potlačení byl rakouskými úřady odveden k rakouskému vojsku a jako důstojník jízdy poslán do Itálie, kde se mu podařilo z armády vystoupit.

Své křestní jméno Jan změnil na Giovanni, přihlásil se k trvalému pobytu v Bologni a oženil se s Italkou Annou Marií Gardosi. Jan Kminek  Szedlo začal studovat dějiny starého Egypta a egyptštinu. Stal se kurátorem egyptské sbírky místního muzea.

Jan Kminek-Szedlo – první překlad z egyptštiny do italštiny

Není jisté, zda Jan Kminek-Szedlo někdy v Egyptě byl, v každém případě měl velmi slušné egyptologické základy a roku 1876 vydává svou první práci „Velký sarkofág Městského muzea v Bologni“. Před 140 lety byl tak prvním Čechem, který vytvořil překlad z egyptštiny do moderního jazyka – italštiny. (Ve stejném roce, kdy vydal svou egyptologickou prvotinu, se v Pardubicích narodil zakladatel české egyptologie František Lexa (1876 – 1960).)

Kminkova prvotina byla kladně přijata a povzbudila autora k dalšímu egyptologickému bádání. Roku 1878 byl Jan Kminek-Szedlo jmenován soukromým docentem egyptologie a zahajuje první přednášky na boloňské univerzitě. Přesto je nucen i nadále vést těžký boj o obecný zájem a podporu vlivných osob pro svůj obor. Udělené tituly soukromého docenta a rytíře byly čestné a nepřinesly Kminkovi žádné příjmy.

Jan Kminek-Szedlo přes nepříznivé životní osudy (úmrtí manželky, starost o nezletilé děti, nevydařené druhé manželství, smrt staršího syna …) přednášel na boloňské univerzitě, pořizoval soupis egyptských starožitností v boloňském muzeu a byl veřejně činný. Působil jako knihovník a archivář v Mickiewiczově akademii, společnosti polské a slovanské historie při boloňské univerzitě. Dopracoval se až na pozici inspektora boloňského muzea a vytvořil úplný katalog zde uložených staroegyptských památek – dodnes egyptology běžně citovaný.

Jan Kminek-Szedlo zemřel 24. 11. 1896 ve věku 68 let. Je pohřben na boloňském hřbitově Cimitero della Certosa. Bohužel se nedochovala žádná jeho podobizna.