fbpx

Kolem 20. dynastie bylo královské pohřebiště v Údolí králů opuštěno a začalo plenění hrobek. Jen díky oddanosti thébských kněží byla zachována těla zemřelých faraonů. Kněží totiž mumie odstranili z původních pohřebních komor a ukryli jinde.

Mumie byly objeveny ve dvou úkrytech – v lokalitě Dér el-Bahrí (DB 320) a ve hrobce Amenhotepa II. v Údolí králů (KV 35). Zde je objevila Egyptská památková správa (1881) respektive Victor Loret (1898).

Amenhotep I. – faraon 18. dynastie, vládl 21 let
Amenhotep I. Ani původní místo pohřbu Amenhotepa I. (podobně jako například Ahmose, Thutmose II. nebo Ramesse VII.) neznáme. Jeho mumie byla nalezena ve skrýši v Dér el-Bahrí a má na sobě několik štítků, které zaznamenávají různé události týkající se jakékoliv mumie.

Ze štítků se dozvídáme, že k restaurování došlo v 6. roce vlády Nesbanebdžeda, další v 10. roce vlády Siamona a umístěna do skrýše v Dér el-Bahrí byla za vlády Šešonka I. (faraon 22. dynastie). Amenhotep I. zemřel v roce 1504 př.n.l.

Thutmose II. – faraon 18. dynastie, vládl 3 roky
Thutmose II. Původní místo, kde byl tento Thutmose II. pohřben není známo. Vládl pouhé tři roky a u jeho těla nebyly nalezeny žádné předměty pohřební výbavy. To vzbudilo pozornost a vyvolalo řadu teorií.

Podle jedné byl pohřben spolu s otcem Thutmosem I. (nevíme ale kde), podle jiné byl pohřben v hrobce v Údolí králů (KV 42) nebo v Dér el-Bahrí (DB 358). Jeho tělo bylo nakonec ukryto v Dér el-Bahrí v rakvi se štítkem, podle kterého byl ze své hrobky přenesen do této skrýše v 6. roce Nesbanebdžedovy vlády (faraon 21. dynastie). Thutmose II. zemřel v roce 1479 př.n.l.

Thutmose IV. – faraon 18. dynastie, vládl 10 let
Thutmose IV. V roce 1898 objevil Victor Loret dvě skupiny mumií ve dvou vedlejších místnostech pohřební komory Amenhotepa II. Mumie Thutmose IV. zde ležela spolu s dalšími osmi osobnostmi včetně Amenhotepa III., Merenptaha, Sethi II., Siptaha, Ramesse IV., Ramesse V., Ramesse VI. a těla ženy, která byla nazvána “neznámá žena D”.

Zdá se, že všechny mumie sem byly umístěny ve stejné době – přibližně ve 12. nebo 13. roce vlády Nesbanebdžeda. Thutmose IV. zemřel v roce 1387 př.n.l.

Sethi I. – faraon 19. dynastie, vládl 14 let
Sethi I. Mumie Sethi I. (otce Ramesse II.) byla objevena ve skrýši v Dér el-Bahrí a na jejím víku byly vyryty dvě velké kartuše se jménem panovníka a o něco níže tři štítky z doby Hrihora a Pindožema II. (faraoni 21. dynastie).

Původní hrobka Sethi I. je považována za nejkrásnější z hrobek v Údolí králů (KV 17) a jejím objevitelem byl italský dobrodruh a cestovatel Giovanni Battista Belzoni a proto je také známá pod názvem “Belzoniho hrobka”. Sethi I. zemřel v roce 1279 př.n.l.

Ramesse II. – faraon 19. dynastie, vládl 66 let
Ramesse II. Mumie tohoto panovníka 19. dynastie, který je nepochybně nejslavnějším panovníkem nejen této dynastie a celého období Nové říše, ale dost možná nejslavnějším panovníkem v dějinách starověkého Egypta, byla nalezena Egyptskou památkovou správou v roce 1881 v Dér el-Bahrí.

Mumie Ramesse II. opustila Egypt v roce 1976, když se v Louvru konala výstava na téma Ramesse II. Ve Francii byla mumie přivítána se všemi poctami jako důležité hlavy států. Před návratem do Egypta byla podrobena detailní analýze a restaurována.

Jednou ze zvláštností této mumie jsou dochované husté světlé vlasy, které se u ostatních mumií nedochovaly. Ramesse II. zemřel v roce 1212 př.n.l. a přežil několik svých synů.

Merenptah – faraon 19. dynastie, vládl 9 let
Merenptah Tělo Merenptaha, důležitého faraona 19. dynastie a nástupce Ramesse II. bylo nalezeno v hrobce Amenhotepa II. v Údolí králů, kam bylo přesunuto z původní hrobky (KV 8).

Mumii tohoto faraona (vládl 9 let) objevil Victor Loret v roce 1898, když objevil hrobku faraona Amenhotepa II. Merenptah zemřel v roce 1202 př.n.l.