fbpx

Při zkoumání mumie Sekenenre Taa, která je 3600 let stará, byla použita počítačová tomografie. Měla nám přinést odpovědi na to, jak tento faraon vlastně zemřel. Faraonova mumie byla objevena roku 1881 egyptology Heinrichem Brugschem a Gastonem Masperem v Dér el-Bahrí.

Ukázalo se, že mumie má vážné zranění na čele a zřejmé bylo také proseknutí krku sečno zbraní (sekerou nebo mečem). poškození na čele a našlo se i proseknutí krku sečnou zbraní. Historici tedy od samého začátku spekulovali o tom, že Sekenenre Tao padl v bitvě s Hyksósy.

Začátkem května 2019 proběhlo zkoumání mumie Sekenenre Taa pomocí CT snímkování. Tým vedený Saharem Saleemem, profesorem radiologie na Káhirské univerzitě, úzce spolupracoval se Zahi Hawassem, který získaná fakta dokázal zařadit do dobového kontextu.

Zkoumání mumie Sekenenre Taa počítačovou tomografií

Počítačová tomografie ukázala, že mumie je ve velmi špatném stavu. Hlava už není spojena s tělem, mnoho obratlů a žeber je uvolněných. Na kostech zbývá jen velmi málo měkkých tkání nebo svalů. Výsledky také ukázaly, že faraonovi bylo v době smrti kolem 40ti let.

V levé části lebky se nacházel vysušený, scvrklý mozek – nezdá se, že by se ho balzamovači pokusili vyjmout, na rozdíl od ostatních orgánů. Vědci nenašli ani žádné jiné důkazy o tom, že by na těle faraona byly použity nějaké balzamovací materiály.

Ukázalo se také, že tělo se rozkládalo už v době mumifikace. Balzamovači se pokusili faraonova poranění „zakamuflovat“ – zřejmě proto, aby brutální zranění nevypadala tak nápadně. To všechno jsou podle autorů studie velmi přesvědčivé důkazy, že vládce Horního Egypta nezemřel ve svém paláci, ale někde na bojišti nebo na útěku z boje. To by podporovalo myšlenku, že Sekenenre Tao zemřel v bitvě s Hyksósy nebo zraněním podlehl při ústupu.

Vážná zranění v obličeji, ale žádné zlomeniny

Na těle Sekenenreho nebyly objevené žádné zlomeniny, ale skeny odhalily rány na jeho hlavě a zejména obličeji. Velká výrazná zlomenina na čele byla podle studie pravděpodobně způsobená nějakou zbraní, jak byl meč nebo bojová sekera.

Místo tohoto zranění i směr rány naznačuje, že útočník zasadil smrtící ránu, když byl nad faraonem. Další ránu nad pravým obočím způsobila pravděpodobně dvojsečná zbraň, kterou mohla být bronzová bojová sekera. Faraonova tvář pak nese známky po několika ranách tupým předmětem – mohlo se jednat o topor sekery nebo kyj. A aby toho nebylo málo, faraon byl také probodnut kopím – to po sobě zanechalo důkaz v podobě bodné rány pod levým uchem, která zasahuje až do spodiny lebeční.

Ruce jako důkaz kruté smrti v křeči

Že faraon umíral v krutých bolestech dokazují ruce jeho mumie. Ty totiž byly ve smrtelné křeči, která podle autorů „typicky postihuje ruce a končetiny jedinců, kteří byli vystaveni násilné smrti“. Ale nakonec to byly právě ruce, které daly odpověď na to, jak faraon zemřel.

Křeč zkroutila zápěstí faraona značně svérázným způsobem. To se může stát zejména tehdy, pokud byly ruce v době smrti svázány k sobě a pravděpodobně za tělem.  Pokud by faraon padl v boji, měl by téměř jistě další rány na rukách, které tam ale nejsou. Faraon byl tedy podle všeho zajat a popraven Hyksósy.

Poprava se odehrála pravděpodobně na bojišti a faraon zůstal dlouho ležet na levém boku. Tělo se začalo rozkládat (byl tedy odvezen až poté, kdy vítězní Hyksósové odtáhli) a mozek se zatím přesunul na jednu stranu.

Zkoumání mumie Sekenenre Taa - lebka faraona

Zkoumání mumie Sekenenre Taa – lebka faraona

Zdroj: Česká televize