fbpx

Zkoumání mumie Sekenenre Taa prováděli odborníci za použití počítačové tomografie. Měla nám přinést odpovědi na to, jak tento faraon vlastně zemřel. Faraonovu mumii objevili roku 1881 Heinrich Brugsch a Gaston Maspeo v Dér el-Bahrí.

Ukázalo se, že mumie má vážné zranění na čele a zřejmé bylo také proseknutí krku sečno zbraní (sekerou nebo mečem). Historici tedy od samého začátku spekulovali o tom, že Sekenenre Tao padl v bitvě s Hyksósy. Začátkem května 2019 proběhlo zkoumání mumie Sekenenre Taa pomocí CT snímkování. Tým vedený Saharem Saleemem, profesorem radiologie na Káhirské univerzitě, úzce spolupracoval se Zahi Hawassem, který získaná fakta dokázal zařadit do dobového kontextu.

Zkoumání mumie Sekenenre Taa počítačovou tomografií

Počítačová tomografie ukázala, že mumie je ve velmi špatném stavu. Hlava už není spojena s tělem, mnoho obratlů a žeber je uvolněných. Na kostech zbývá jen velmi málo měkkých tkání nebo svalů. Antropologové také zjistili, že mu v době smrti bylo kolem 40 let.

Ukázalo se také, že tělo se rozkládalo už v době mumifikace. Balzamovači se pokusili faraonova poranění „zakamuflovat“ – zřejmě proto, aby brutální zranění nevypadala tak nápadně. To všechno jsou podle autorů studie velmi přesvědčivé důkazy, že vládce Horního Egypta nezemřel ve svém paláci, ale někde na bojišti nebo na útěku z boje. To by podporovalo myšlenku, že Sekenenre Tao zemřel v bitvě s Hyksósy nebo zraněním podlehl při ústupu.

Vážná zranění v obličeji, ale žádné zlomeniny

Na těle Sekenenreho nebyly objevené žádné zlomeniny, ale skeny odhalily rány na jeho hlavě a zejména obličeji. Velká rána na čele byla způsobena egyptskou sekerou, rána v obličeji pak hyksóskou sekerou. Obě sekery se liší tvarem ostří a při srovnání dobových zbraní došli odborníci k tomu, že byly použity právě tyto zbraně.

Zranění i směr rány naznačuje, že útočník zasadil smrtící ránu, když byl nad faraonem. Odborníci se domnívali, že vrazi zabili faraona ve spánku a proto se nebránil. Jenže ruce prozradili později něco jiného – faraon byl zajat, spoután a obřadně zabit Hyksósy. Rána hyksóskou sekyrou úder zasáhl lícní kost, nos a oční důlek. Faraon při této ráně pravděpodobně přišel o oko. Cílem útočníka bylo totiž zohavení obličeje faraona. Zachování těla a hlavy v neporušeném stavu bylo potřeba proto, aby duše v posmrtném životě našla správné tělo. Smrtelný úder mu zasadili kopím v podobě bodné rány pod levým uchem, která zasahuje až do spodiny lebeční.

Ruce jako důkaz kruté smrti v křeči

Že faraon umíral v krutých bolestech dokazují ruce jeho mumie. Ty totiž byly ve smrtelné křeči, která podle autorů „typicky postihuje ruce a končetiny jedinců, kteří byli vystaveni násilné smrti“. Ale nakonec to byly právě ruce, které daly odpověď na to, jak faraon zemřel.

Křeč zkroutila zápěstí faraona značně svérázným způsobem. To se může stát zejména tehdy, pokud byly ruce v době smrti svázány k sobě a pravděpodobně za tělem.  Pokud by faraon padl v boji, měl by téměř jistě další rány na rukách, které tam ale nejsou. Poprava se odehrála pravděpodobně na bojišti a faraon zůstal dlouho ležet na levém boku. Jeho tělo Egypťané odvezli až poté, co Hyksósové odtáhli a proto byl výsledek

Zkoumání mumie Sekenenre Taa - lebka faraona

Zkoumání mumie Sekenenre Taa – lebka faraona

Zdroj: Česká televize