Při sestavování tohoto webu jsem použil pochopitelně také knihy, které se zabývají problematikou starověkého Egypta. Jedná se zejména o níže uvedené tituly, ze kterých se můžete dozvědět mnoho zajímavého (všechno se sem pochopitelně nevešlo, ale snažil jsem se vybrat to nejpodstatnější).

Na tomto místě bych chtěl poděkovat také těm, co mi pomáhali v počátcích tohoto webu s překladem cizojazyčných zdrojů – Evě Čermákové, Dáše Patočkové a Standovi Peckovi.

Dějiny starověkého EgyptaEgypt velkých faraonůEgypt - bohové, mýty a náboženstíJejich veličenstva pyramidy
Dějiny starověkého EgyptaEgypt velkých faraonůBohové, mýty a náboženstíJejich veličenstva pyramidy
Starověké civilizaceCivilizace starého EgyptaPrvní civilizaceEgypťané a první civilizace
Starověké civilizaceCivilizace starého EgyptaPrvní civilizaceEgypťané a první civilizace
Poklady faraonůEgyptská kniha mrtvýchEgyptská kniha mrtvýchEgyptská kniha mrtvých
Poklady faraonůEgyptská kniha mrtvých 1Egyptská kniha mrtvých 2Egyptská kniha mrtvých 3
Tajemná magie starověkého EgyptyPoklady Luxoru (Ipetresejet) a Údolí králůPyramidyEgypt - pohledy z oblak
Magie starověkého EgyptaPoklady Luxoru a Údolí králůPyramidyPohledy z oblak