< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Při sestavování tohoto webu jsem použil pochopitelně také knihy, které se zabývají problematikou starověkého Egypta. Jedná se zejména o níže uvedené tituly, ze kterých se můžete dozvědět mnoho zajímavého (všechno se sem pochopitelně nevešlo, ale snažil jsem se vybrat to nejpodstatnější).

Na tomto místě bych chtěl poděkovat také těm, co mi pomáhali v počátcích tohoto webu s překladem cizojazyčných zdrojů – Evě Čermákové, Dáše Patočkové a Standovi Peckovi.

Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Egypt - bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
Dějiny starověkého Egypta Egypt velkých faraonů Bohové, mýty a náboženstí Jejich veličenstva pyramidy
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
Starověké civilizace Civilizace starého Egypta První civilizace Egypťané a první civilizace
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých Egyptská kniha mrtvých
Poklady faraonů Egyptská kniha mrtvých 1 Egyptská kniha mrtvých 2 Egyptská kniha mrtvých 3
Tajemná magie starověkého Egypty Poklady Luxoru (Ipetresejet) a Údolí králů Pyramidy Egypt - pohledy z oblak
Magie starověkého Egypta Poklady Luxoru a Údolí králů Pyramidy Pohledy z oblak