blog img
Jejich veličenstva pyramidy
Autor: Vojtěch Zamarovský
Vydalo: Československý spisovatel

Vojtěch Zamarovský je známý spisovatel, publicista, překladatel z němčiny, angličtiny, francouzštiny, latiny a orientálních jazyků. Studoval Právnickou fakultu v Bratislavě a dále na Vysoké škole obchodní v Bratislavě a v Praze. V letech 1943 – 1945 pracoval ve Slovenské národní bance, poté rok na Pověřenectvu průmyslu v Bratislavě, v letech 1946 – 1951 v Úřadu předsednictva vlády a poté dva roky ve Státním plánovacím úřadu v Praze. Od roku 1948 přednášel dějiny hospodářství na různých vysokých školách. Od roku 1956 se věnoval spisovatelské a překladatelské činnosti ve svobodném povolání.

Psal česky i slovensky, podílel na rozvoji české a slovenské literatury faktu, zaměřoval se na starověk – Za sedmi divy světa (česky 1963), Za tajemstvím říše Chetitů (česky 1961), Objevení Tróje (česky 1962), Na počátku byl Sumer (česky 1966), Dějiny psané Římem (česky 1967), Bohové a hrdinové antických bájí (česky 1965) Řecký zázrak (česky 1972), Jejich veličenstva pyramidy (česky 1975), Vzkříšení Olympie (česky 1980), Bohové a králové starého Egypta (česky 1979). Některá svá díla pro další vydání rozšířil a přepracoval. Překládal z němčiny, angličtiny, francouzštiny, latiny a orientálních jazyků (většinou do češtiny, občas i do slovenštiny). Překlady z latiny a orientálních jazyků jsou volným převyprávěním starověkých literárních památek.

Vojtěch Zamarovský


Vojtěch Zamarovský

 

zpět