Spolek přátel starověkého Egypta

Spolek přátel starověkého Egypta z.s. sdružuje občany, kteří se zajímají o historii starověkého Egypta. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku od 6. ledna 2018.

Dle stanov (čl. 9, bod 1) jsou statutárním orgánem předseda a místopředseda spolku, kteří za spolek jednají jeho jménem – každý z nich samostatně. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce není obsazena, vykonává jeho pravomoc radou pověřený místopředseda. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. Členem spolku se může stát každý občan ČR. Ke konci roku 2018 měl spolek 18 členů.

Přehled činnosti

Spolek se soustředí na propagaci nových objevů v Egyptě – a to jak českých egyptologů, tak dalších egyptologických týmů. Propagaci provádíme na webu www.starovekyegypt.net. Web byl spuštěn v roce 2005 a od roku 2017 ho provozuje Spolek přátel starověkého Egypta z.s. Kromě internetových stránek spolek provozuje také FB stránky – www.facebook.com/starovekyegypt a www.facebook.com/spolekpratelegypta.

Spolek si spravuje internetové stránky sám. Při psaní článků využíváme české i zahraniční články, případně i televizní dokumenty. V případě dostupnosti vkládáme některé dokumenty z kanálu Youtube přímo do webu.

Jak se stát členem/členkou spolku

Pokud se chcete stát členem/členkou spolku, napište nám email na spolekpratelegypta@gmail.com, do kterého uvedete jméno, příjmení, emailovou adresu a město, kde bydlíte. Následně obdržíte rozhodnutí o přijetí.

Podmínky pro členství

Roční členský příspěvek je 500 Kč, z této částky se platí pronájem prostor pro organizované akce, odměny pro přednášející a výdaje týkající se internetových stránek. Vstupné na jednotlivé akce je pak pro členy spolku zdarma.

Současně hledáme partnery, kteří by spolek podpořili finančně pro realizaci některých projektů.

Statistika webu

RokNové článkyNávštěvy webuNoví návštěvníci
201737122 387 86 114
201848119 928 83 910
201932108 429 68 953
202051117 945 83 374
202161139 145 97 286
202246198 761143 107