fbpx

Spolek přátel starověkého Egypta

Spolek přátel starověkého Egypta z.s. sdružuje občany, kteří se zajímají o historii starověkého Egypta. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku od 6. ledna 2018.

Dle stanov (čl. 9, bod 1) jsou statutárním orgánem předseda a místopředseda spolku, kteří za spolek jednají jeho jménem – každý z nich samostatně. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce není obsazena, vykonává jeho pravomoc radou pověřený místopředseda. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. Členem spolku se může stát každý občan ČR. Ke konci roku 2018 měl spolek 18 členů.

Přehled činnosti

Spolek se soustředí na propagaci nových objevů v Egyptě – a to jak českých egyptologů, tak dalších egyptologických týmů. Propagaci provádíme na webu www.starovekyegypt.net. Web byl spuštěn v roce 2005 a od roku 2017 ho provozuje Spolek přátel starověkého Egypta z.s. Kromě internetových stránek spolek provozuje také FB stránky – www.facebook.com/starovekyegypt a www.facebook.com/spolekpratelegypta

Správa internetových stránek

Spolek si spravuje internetové stránky sám. Při psaní článků využíváme české i zahraniční články, případně i televizní dokumenty. V případě dostupnosti vkládáme některé dokumenty z kanálu Youtube přímo do webu.

Statistika webu

RokNové článkyNávštěvy webuNoví návštěvníci
201737122 38786 114
201848119 92883 910
201932108 42968 953
202051117 94583 374