fbpx

Spolek přátel starověkého Egypta

Spolek přátel starověkého Egypta z.s. sdružuje občany, kteří se zajímají o historii starověkého Egypta. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku od 6. ledna 2018.

Dle stanov (čl. 9, bod 1) jsou statutárním orgánem předseda a místopředseda spolku, kteří za spolek jednají jeho jménem – každý z nich samostatně. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce není obsazena, vykonává jeho pravomoc radou pověřený místopředseda. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. Členem spolku se může stát každý občan ČR. Ke konci roku 2018 měl spolek 18 členů.

Přehled činnosti

Spolek se soustředí na propagaci nových objevů v Egyptě – a to jak českých egyptologů, tak dalších egyptologických týmů. Propagace probíhá na webu www.starovekyegypt.net – který byl spuštěn v roce 2005 a od roku 2017 ho provozuje Spolek přátel starověkého Egypta, z.s. Kromě internetových stránek spolek provozuje také FB stránky – www.facebook.com/starovekyegypt a www.facebook.com/spolekpratelegypta. V roce 2017 na nich přibylo na internetových stránkách celkem 37 článků, v roce 2018 to bylo další 48 článků.

Od roku 2014 je v provozu také anglická verze webu – www.ancientegypt.eu. Její rozvoj je ale od roku 2019 pozastaven s ohledem na přípravu nové CZ verze.

Správa internetových stránek

Spolek spravuje internetové stránky starovekyegypt.net Na těchto stránkách jsou zveřejňovány nové objevy v Egyptě, zajímavé dokumentární filmy (vždy vložením do stránky z youtube kódem od autora videa) a dochází k občasnému rozšíření webu o nové kapitoly.

Statistika webu

RokNové článkyNávštěvy webuNoví návštěvníci
201737122 38786 114
201848119 92883 910