< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">
blog img
Starověké civilizace Autor: Paul Johnson
Český překlad: Věra a Jan Lamperovi
Vydalo: Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

Paul Johnson, známý britský historik a publicista, píše poutavě a čtivě a dokáže výstižně charakterizovat různá historická období s použitím mnoha zajímavých detailů a přitom s nadhledem. Jeho knihy se těší velké pozornosti a zájmu (za všechny jmenujme Dějiny 20. století, Dějiny židovského národa, Zrození moderní doby, Dějiny amerického národa nebo Dějiny křesťanství).

V této knize vypráví velký příběh vzestupu, slávy a nakonec pozvolného úpadku a zániku jedné z nejvýznamnějších civilizací v dějinách. Líčí historii starověkého Egypta, uspořádání egyptské společnosti a ekonomiky, výstižně charakterizuje náboženství a způsob myšlení starověkých Egypťanů. Zvláštní pozornost věnuje umění a kultuře.

Poslední kapitola se zabývá “druhým životem” starověkého Egypta, tedy tím, jak byl vnímán v pozdějších dobách a především jeho znovuobjevováním, které probíhá zhruba od konce 18. století dodnes.

zpět