Hlavní města starověkého Egypta se v různých obdobích měnila. Projdeme si postupně všechna hlavní města – od Hierakonpole, města z predynastického období, až po Alexandrii. Ta byla posledním velkým hlavním městem.

Asi nejkratší život ze všech hlavních měst měl Achetaton. Město s širokými třídami lemovanými zahradami sehrálo rozhodující úlohu ve vývoji umění a myšlení a ovlivnilo i následníky kacířského faraona. Po Achnatonově smrti nechal faraon Haremheb město zbořit.

Abydos

Alexandrie

Asuán

Bereníké

Ictauej, Iči-tauej

Malkata

Mennofer (Memfis)

Naukratis

Nechen (Hierakonpolis)

Piramesse

Sais

Tanis

Tell Atríb

Tell el-Maschúta

Thonis (Herakleion)