fbpx

Hlavní města starověkého Egypta

Hlavní města starověkého Egypta se v různých obdobích měnila. Projdeme si postupně všechna hlavní města – od Hierakonpole, města z predynastického období, až po Alexandrii. Ta byla posledním velkým hlavním městem.

Hlavní města starověkého Egypta – 2. díl

Ačkoliv život Achetatonu byl vpravdě jepičí, město s širokými třídami lemovanými zahradami sehrálo rozhodující úlohu ve vývoji umění a myšlení a ovlivnilo i následníky kacířského krále. Po Achnatonově smrti nechal faraon Haremheb město zbořit.

Abydos

Alexandrie

Asuán

Bereníké

Herakleion

Ictauej, Iči-tauej

Naukratis

Piramesse

Sais

Tanis

Tell Atríb

Tell el-Maschúta