fbpx

Malkata bylo město, které si vybrali za sídlo Amenhotep III. a jeho velká královská manželka Teje. Nachází se na západním břehu Nilu v Thébách, jižně od Medínit Habu. Nacházel se zde také chrám královny Teje, což dokazuje její mimořádné postavení.

Malkata a palác Amenhotepa III .

Palác Amenhotepa III. (jeho starověký název byl Per-Hay, “Dům radosti”)  naplánovali architekti převážně z nepálených cihel. Stavbu faraon zahájil kolem jedenáctého roku své vlády a Egypťané ho stavěli celých 18 let. Když Egypťané stavbu dokončili, byla největším královským sídlem v Egyptě. Východně od paláce Egypťané vybudovali velké obřadní jezero. Nedaleko od jezera nechal Amenhotep III. postavit velký přístav Birket Habu.

Velmi rozsáhlý palác měl centrální nádvoří a mnoho audienčních sálů. Naproti prostorám pro faraona byly prostory pro jeho děti. Teje měla svůj palácový komplex diagonálně od prostor pro Amenhotepa III. Architekti sem také umístili byty pro úředníky. Přístav a kanál spojovaly palác s Nilem a umožňovaly snadné cestování přes řeku do Théb.

Na sever od paláce objevili archeologové pozůstatky Amonova chrámu. Na jihu se nacházejí pozůstatky chrámu bohyně Isis, který postavili v římské době. Chrámový okrsek měl rozlohu 78×58 metrů. Samotný chrám navrhli architekti mnohem o rozloze 13×16 m.

Stěny z nepálených cihel Egypťané omítli a poté zvenčí natřeli zářivě bílou barvou. Díky fragmentům omítnutých nástěnných maleb mohli archeologové říci, jak byl palác vyzdoben. Strop královské ložnice tvořily různé obrazy bohyně Nebthet (dcerou Geba a Nút, sestrou Usira, Sutecha a Eset). Stěny malíři vyzdobili výjevy divoké zvěře, květinami, rákosím a zvířaty v bažinách. Nacházeli se zde také dekorativní geometrické vzory doplněné rozetami. Stropy podpíraly zdobené dřevěné sloupy natřené tak, aby připomínaly lilie.

Stěny harému vyzdobili Egypťané květinovými vzory, ptáky a červenobílými telaty. Podlahy připomínaly Nil hemžící se rybami a břehy řeky hemžící se ptáky. Audienční komnaty vedoucí do Amenhotepových komnat byly vyzdobeny obrazy svázaných zajatců, aby je každý, kdo prošel jejich chodbami, symbolicky pošlapal.

S Achnatonem přišel pád Malkaty

Po smrti Amenhotepa III. nastoupil na trůn jeho syn – Amenhotep IV. / Achnaton. Na počátku své vlády také sídlil v Malkatě, poté ale začal budovat svoje hlavní město Achetaton a Malkatu opustil. Není známo, zda se poté Tutanchamon vrátil do Malkaty, nebo přímo do Théb. Egyptologové se přiklánějí spíše k návratu do Théb.

Malkata - pozůstatky paláce Amenhotepa III.