fbpx

Nevíme, jestli hrobka KV39 byla určena pro Amenhotepa I. Kdyby tomu tak bylo, byla by první královskou hrobkou v Údolí králů.  Tou zůstává hrobka KV20, kde byl pohřben Thutmose I. a jeho dcera Hatšepsut. S jistotou tak můžeme říci, že se hrobka KV39 nachází v jižní části Údolí králů.

Hrobka KV39 – umístění a plán

Hrobka KV39 má podobně jako hrobka KV20 dvě pohřební komory. Za vstupem do hrobky se nachází chodba, kterou Egypťané na jižním konci rozšířili. Severně od tohoto rozšíření se nachází obdélníková místnost, jejíž účel není zatím zcela zřejmý.

Z rozšíření šikmé chodby pak vedou dvě dlouhé chodby a schodiště. Jedna chodba (B3) sestupuje dál na jih a na jejím konci je schodiště (C4) vedoucí do pohřební komory (na obrázku označena J2). Druhá chodba míří východním směrem (B2) a za schodištěm následuje další chodba a schodiště vedoucí do pohřební komory (J1).

Hrobku objevil v roce 1900 badatel Butros Andraos, který objevil také hrobku KV42 Merit-Re-Hatšepsut (manželky faraona Thutmose III.). Carter v té době zastával funkci vrchního inspektora starožitností pro Horní Egypt, kterou ale musel po incidentu s francouzskými turisty opustit.

Zajímavostí u této hrobky je skutečnosti, že klesá ve třech různých směrech na třech osách. Každá osa se skládá z řady chodeb a alespoň dvě končí v pravoúhlých komorách.

hrobka KV39

plán hrobky KV39 Zdroj: Thebian Mapping Project