Memnonovy kolosy

Uprostřed obdělávaných polí se tyčí dva obří kamenné Memnonovy kolosy. Memnonovy kolosy stojí na západním břehu Nilu, proti Karnaku (Ipetisut) a Luxoru (Ipetresejet). Za jejich zády se rozkládá skalnaté úbočí, v němž byly po

Ramoseho hrobka

Ramose byl vysokým hodnostářem za vlády Amenhotepa IV. Achnatona a byl zároveň thébským nomarchou a vezírem. Výzdoba jeho mimořádně rozlehlé hrobky je příkladem rychlého uměleckého přechodu mezi vládami Amenhotepa III. (tedy ve vrcholném období