fbpx

Ramose byl vysokým hodnostářem za vlády Amenhotepa IV. Achnatona a byl zároveň thébským nomarchou a vezírem. Výzdoba jeho mimořádně rozlehlé hrobky je příkladem rychlého uměleckého přechodu mezi vládami Amenhotepa III. (tedy ve vrcholném období 18. dynastie) a jeho syna Amenhotepa IV. Achnatona (budoucího kacířského faraona Achnatona). Ramoseho hrobka ale zůstala nedokončena, pravděpodobně proto, že se hlavní město přemístilo z Théb (Vasetu) do nově postaveného Achetatonu. Zde si pravděpodobně nechal Ramose postavit hrobku novou, která ale zatím nebyla nalezena.

Přístup k hrobce Ramoseho není náročný a je tím pádem jednou z nejnavštěvovanějších hrobek thébského pohřebiště. Někdy se Ramoseho hrobka objevuje pod názvem “Stuartova hrobka”, což je odvozeno od H.W.Stuarta, který ji nechal roku 1879 vyčistit od nánosů písku, sutě a odpadků. První objevení této hrobky se ale datuje do 60tých let 19. století.

Kaple se zobrazením pohřební hostiny

Strop první místnosti, kaple, byl podpírán masivními sloupy. Při nálezu hrobky z nich zbývaly už pouze rozvaliny, patky sloupů ale byly zachovány a to umožnilo jejich rekonstrukci. Právě zde se nachází většina dochovaných reliéfů a maleb.

Stavitelé Ramoseho hrobku vykopali do skály z velice kvalitního vápence. Na levé straně kaple je zachycena velká scéna zobrazující pohřební hostinu, která připomíná skutečné hostiny, kterých se mrtvý účastnil, a také pohřební hostinu konanou při příležitosti jeho pohřbu. Na pravé straně jsou zachyceny různé rituální pohřební výjevy – nosiči obětin, úlitby, dívky hrající na sistrum. Na hlavním výjevu je zobrazen Ramose téměř v životní velikosti, jak provádí očišťující úlitbu. Na jiných výjevech je zachycen jak sleduje rituály prováděné po jeho smrti.

Pohřební procesí je zobrazeno ve dvou registrech. Na prvním jsou zachyceny plačky – část žen klečí a na hlavu si sype prach, část žen zdvihá ruce a hořce pláče. Jejich slzy jsou na obličejích dobře patrné. Po nich následují muži, kteří nesou pohřební výbavu, která mimo jiné obsahuje židli, lůžko s podhlavničkou, truhlice, vázy a paletu – symbol Ramoseho vysokého postavení. Horní registr není tak dobře zachován. Je na něm závěr procesí, kde jsou voli táhnoucí katafalk a za nimi nosiči se čtyřmi kanopami, ve kterých jsou uloženy mumifikované vnitřnosti mrtvého. Na saních je tažen také podivný předmět, který je v doprovodném textu označen jako tekenu. Jeho význam není jasně objasněn, ale je možné, že představuje ka zemřelého.

Na zadní stěně je několik nedokončených výjevů, které zachycují druhou část Ramoseho kariéry za Achnatonovy vlády. Ten je zde zachycen s manželkou Nefertititi a Ramose před nimi klečí na kolenou. Jde o typické zobrazení dvořanů klečících nebo dokonce plazících se před svým panovníkem pro atonské období.

Ramoseho hrobka, detail výzdoby

Malba pohřebního průvodu v hrobce – amarnské umění

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Cookie nevyužíváme k rozesílání reklamních emailů, letáků nebo vedení reklamních kampaní na sociálních sítích.

Zavřít