Nenajdeme v historii starověkého Egypta příliš žen, které byly svým manželem tak milovány a hrály aktivnější roli při správě Egypta. Nefertari takovou nepochybně byla. Dokazuje to i hrobka královny Nefertari QV66 v Údolí královen. Nefertari si vzala Ramesse II. dřív, než nastoupil na trůn a po celých 26 let byla jeho hlavní manželkou, důvěrnicí a spolupracovnicí.

Jen pro představu uvádíme tituly Nefertari:

  • Milovaná Mutou
  • Velká královská manželka
  • Božská manželka
  • Matka krále
  • Dědičná šlechtična
  • Ta, pro niž svítí slunce
  • Paní Horního a Dolního Egypta
  • Paní Obou zemí

Hrobku královny Nefertari QV66 objevil v roce 1904 Ernesto Schiaparelli. Byl to jeden z největších objevů v thébské archeologii. Hrobka byla v 50tých letech 20. století uzavřena a mezi lety 1988 – 1995 podstoupila konzervační proces, který vedl Gettyho institut. V roce 1995 byla znovu otevřena, ale jen pro omezený počet turistů denně, ale v roce 2003 byla znovu zavřena. Dnes se do hrobky dostanete pouze pokud jste ochotní obětovat nemalý bakšiš.

Problémem je – jak jinak – štuk. Egypťané vytesali hrobku královny Nefertari QV 66 ve spodní části Údolí královen. Protože řemeslníci nedokázali vytvořit hladký povrch, museli pokrýt hrubé zdi silnou vrstvou štuku. Na něj pak aplikovali malovanou výzdobu. Jeho váha a tendence oddělovat se od podloží vede k tomu, že štuk praská. Konzervační proces, který vedl Gettyho institut, sice praskání zpomalil, ale nedokázal zcela zastavit. Přítomnost potících se turistů v hrobce nepříznivě ovlivňuje stupeň vlhkosti v hrobce a urychluje tak praskání štuku.

Plán hrobky Nefertari QV 66

Plán hrobky královny Nefertari QV 66 je poměrně prostý, ale výzdoba hrobky je skutečně impozantní. Už jen projít dveřmi od schodiště do předsíně je úžasný zážitek. Z jasně bílého pozadí vystupují pestré postavy a složité hieroglyfy. Barva je přitom tak jasná, jako kdyby byla nanesena včera a nebyla stará 3000 let.

Předsíň je první místností hrobky. Klenbu dveří zdobí opravdu pozoruhodná scéna – zažloutlý kotouč vychází mezi dvěma červenými horami na východní obloze. Po stranách jsou dva sokoli s pokrývkami hlavy Esety a Nebthety. Na zárubních je na levé straně dodnes viditelná bohyně Horního Egypta Nebtheta a napravo dolnoegyptská kobří bohyně Vadžet.

Na pravé přední stěně je nad 17. kapitolou Knihy mrtvých (mimořádně krásně malovaný hieroglyfický text) znázorněna Nefertari. Má na sobě složitě plisovaný, téměř průhledným plášť a na hlavě supí čelenku. Sedí pod altánem ze spleteného rákosu na židli se složitým vzorem. Nefertari drží v ruce žezlo a hraje hru senet (podobná naší dámě). Aby získala přístup do podsvětí, musí porazit svého neviditelného protivníka. Na levé stěně předsíně pokračuje 17. kapitola Knihy mrtvých a dále je tu scéna, kde mumie Nefertari leží na márách se lví hlavou pod konstrukcí. Po stranách stojí dva sokoli, které pokrývky hlavy označují jako Esetu (napravo) a Nebthetu (nalevo).

Hrobka královny Nefertari QV66 má dokonalou výzdobu

V zadní stěně se nad sloupci textu a dveřmi nacházejí dvě postavy Šua a Rea v podobě mumie. Napravo od nich sedí na trůně Hor a Nefertari. Na pravé stěně předsíně (kde je široký průchod do vestibulu) stojí ve svatyni s oblou střechou Usir. Většinu postav Usira znázornili malíři v hrobce s téměř ženským pozadím a boky. Rozhodně nejde o náhodu – Nefertari měla být po smrti ztotožněna s Usirem.

Stejně dokonale je vyzdobený i vestibul. Na zárubních širokého průchodu stojí nalevo bohyně Selket se štírem na hlavě, napravo bohyně Neit se štítem a šípy. Obě bohyně mají oděv stejně vzorovaný – liší se pouze pokrývky na hlav. Na levé stěně vede Eset Nefertari před Cheprera, který je na zadní stěně vestibulu. Cherperův trůn je zdoben šupinovým vzorem se symbolem sjednocení Horního a Dolního Egypta na spodním zadním panelu. Na pravé stěně je znázorněn Reharachtej vedle Hathory a chystá se královnu přijmout.

Nefertari – velmi krásná osoba

Ve všech scénách znázornili Egypťané Nefertari jako zvlášť přitažlivou postavu. Má velké oči mandlovitého tvaru, které má obtaženy silnou linkou, plné rty, červené tváře a v uších bohatě zdobené náušnice. V mnoha scénách má na hlavě supí čelenku, která byla typická pro královské matky. Její krásnou postavu zvýrazňují pečlivě plyzované pláště, jejichž záhyby jsou naznačeny odstíny bílé a šedé.

Vedlejší místnost má rozměry 3 x 5 metrů a na pravé straně přední stěny stojí Nefertari před stolem a obětuje hieroglyf pro „látku“ Ptahovi. Ten stojí v malé červené svatyňce a za ním je znázorněn velký pilíř džed. Na levé stěně je 94. kapitola Knihy mrtvých. Na zadní stěně obětuje Nefertari velké množství potravin sedící postavě Usira a Horovým synům. Napravo je další kupa obětin – tentokrát pro Atuma.

Vnitřní rampa a schodiště obklopují brány, výklenky a stěny různé šířky. Stěny průchodu zdobí hadi s korunami Horního a Dolního Egypta. Další průchod pak zdobí kartuše královny Nefertari se dvěma kobrami po stranách. V horní části levé stěny stojí Nefertari před plným obětním stolem a obětuje víno bohyním Eset a Nebthet. V horní části pravé stěny se tato scéna opakuje, tentokrát ale s bohyněmi Hathorou, Selket a Maat.

Pohřební komora hrobky QV 66

Hrobka královny Nefertari QV66 má velkou pohřební komoru – rozkládá se na ploše 10,4 x 8,2 m. Výzdobu pohřební komory složili Egypťané ze dvou částí. Pravou polovinu místností vyzdobili kapitolou 146 Knihy mrtvých. Levou polovinu pak vyzdobili kapitolou 144 stejné knihy.

Na pravé straně přední stěny stojí Nefertari před 19ti sloupci textu a proti třem démonům, kteří střeží první bránu podsvětí. Jméno prvního démona je „Ten, jehož tvář je odvrácena“. Následuje ho „Ta s ohnivýma ušima” a “Křičící”. Na levé stěně za drobným průchodem kapitola pokračuje a tři démoni střeží druhou bránu. Třetí z pěti bran, o kterých se píše ve 144. kapitole Knihy mrtvých střeží „Ten, jenž pojídá výkaly své zadní části“, „Ostražitý“ a „Ten, jenž kleje“.

Pravou stěnu zdobí texty ze 146. kapitoly Knihy mrtvých a démoni, kteří střeží brány na polích Iaru v Usirově říši. Na zadní stěně komory vzdává královna hold sedícím postavám Usira, Hathory a Anupa. Čtyři pilíře v pohřební komoře se vyznačují nejkrásnějšími dochovanými malbami v celé hrobce. Strop v celé hrobce je tmavomodrý a pokrytý velkým množstvím žlutých pěticípých hvězd.