< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Nefertari a Ramesse II. vytvořili nejromantičtější dvojici celé egyptské historie. Dvacet let byli symbolem říše, která stála na vrcholu svého vývoje.

Ramesse II. byl odmalička obklopen milujícími ženami. Když mu bylo deset let, jeho otec Sethi I. mu ustanovil harém – tedy ženskou část, která se o něho starala. Během své vlády měl Ramesse II. několik hlavních – tzv. velkých královských manželek. Žádná z nich s ní však nemohla soupeřit.

Svatba Ramesse II. a Nefertari

NefertariRamesse II. se s Nefertari oženil na začátku své vlády. Doprovázela svého muže do Théb (Vasetu) na pohřeb svého otce Sethi I. v Údolí králů. Její vystouplé lícní kosti a mandlové oči Ramesse II. zcela okouzlili a současně jsou důkazem, že byla cizího původu. Odkud ale pocházela není dodnes jasné. Jedna teorie uvádí, že princezna pravděpodobně pocházela z Núbie. Jiná teorie ji pasuje do některé z rodin vysokých hodnostářů v Thébách (Vasetu).

Ramesse II. svou manželku bezmezně miloval, účastnila se všech velkých událostí jeho vlády a až do své smrti zůstala jeho první manželkou. Už v prvních letech své vlády zahájil stavbu její hrobky v Údolí královen.

Politická úloha Nefertari

Některé její tituly (“Paní Obou zemí”, “Paní veškeré půdy”, “Milovaná bohy”), které většinou byly udělovány faraonovi dokazují, že hrála významnou politickou úlohu. Patří tak mezi silné, charismatické a vlivné královny, které se podílely na řízení státu spolu se svými manžely.

Kromě ní se takovou osobností staly Ahmose-Nefertari, Teje a Nefertiti. Svému manželovi byla Nefertari zcela jistě cennou rádkyní, podpořila jej v náročných jednáních s chetitským králem, která skončila podpisem první mírové smlouvy v dějinách lidstva.

Nefertari (do své smrti hlavní manželka faraona) zemřela ve dvacátém čtvrtém roce vlády Ramesse II. Zemřela ve chvíli, kdy se začínalo s výzdobou tzv. Malého chrámu v Abú Simbelu, který jí manžel zasvětil. Byla to jeho poslední a nejhmatatelnější pocta krásné Nefertari.