Egypt v pravěku se nijak zásadně nelišil od ostatních území. Kultury starší doby kamenné se v Egyptě udržely až do 6. tisíciletí př.n.l. Mladší doba kamenná zde tedy začala později než na Blízkém východě. Postupně zde vznikly dvě kultury – jedna v Horním Egyptě a druhá v deltě Nilu.

Podle některých pramenů se první člověk objevil v Egyptě již 700 000 let př.n.l. Nejstarší stopy člověka jsou kamenné nástroje v údolí Nilu. Na několika místech je doložena existence tlup v paleolitickém období. Pěstní klíny, pazourky a další předměty nalezené mezi Káhirou a súdánským Chartúmem jsou staré 300 000 let. Na konci starší doby kamenné (25 000 – 10 000 let př.n.l.) se opracování kamene začalo podobat ale více technice používané v severní Africe – na Sahaře a Súdánu.

Přibližně 10 000 let př.n.l. došlo k výrazným klimatickým změnám, které se projevovaly hlavně větším množstvím srážek. Voda v Nilu stoupala a obyvatelstvo se přesunulo dál k Sahaře a právě tato populace začal s výrobou keramiky, sbírala divoké obiloviny a pravděpodobně se naučila i ochočovat býky. Koncem 6. tisíciletí př.n.l. nastalo ale období sucha a proto se obyvatelstvo opět vrátilo ke břehům Nilu a to vedlo ke vzniku dvou neolitických kultur – první v deltě Nilu a druhé v Horním Egyptě.

V období mladší doby kamenné docházelo k usazování obyvatelstva, ochočování zvířat a rozvoji zemědělství. Původ mladší doby kamenné v Egyptě je nutno hledat na území dnešní Sýrie a Iráku, odkud se do Egypta dostaly ovce, kozy, len a pšenice, nicméně v egyptské Západní poušti byly nalezeny stopy po pěstování ječmene z období 6 000 let př.n.l. Je tedy možné, že egyptská mladší doba kamenná má dvojí původ.

Egypt v pravěku – neolitické kultúry

Nejstarší neolitické kultury se rozvíjely v Dolním Egyptě – asi v období 5 200 – 4 500 př.n.l. se lidé usadili v lokalitě Merimda Bení Saláma (asi 50km severozápadně od Káhiry), v el-Omari a ve Fajjúmu. Ve stejný čas se v Horním Egyptě rozvíjela jiná kultura – tzv. badárská podle vesnice Badárí v oblasti Asjútu.

Starověký Egypt v pravěku - pazourek

Egyptský pazourek