Kartuš ALexanderAlexandr Veliký se narodil roku 356 př.n.l. v Pelle, které bylo hlavním městem makedonského království. Jeho vychovatelem byl Aristoteles. Na trůn usedl Alexandr Veliký ve dvaceti letech a jako vládce Řecka zahájil dobývání Asie. Během deseti let vybudoval říši, která sahala z Makedonie do Egypta, Afghánistánu a k řece Indu.

Na egyptský trůn Alexandr Veliký nastoupil v roce 330 př.n.l. a dva roky předtím založil město Alexandrii, která se stala později sídlem Ptolemaiovců a hlavním městem Egypta. Toto město se krom jiného proslavilo krásným majákem, na jehož vrcholu stála socha boha Dia. Maják naváděl do přístavu mořeplavce z celého Středozemí.

Alexandrovo tažení proti Perské říši

Alexander Veliký MakedonskýPoté, co si Alexandr Veliký upevnil postavení ve své domovině, vyrazil na tažení, kterým dobude téměř celý tehdy známý svět. Alexandr vyrazil na jaře roku 334 př.n.l. s vojskem čítajícím 30 000 pěšáků, množství lehké pěchoty, lukostřelců a 5 000 jezdců. Jeho cílem bylo porazit perskou říši, která dokázala postavit do pole snadno přes milion mužů, i když pravda méně kvalitních než Makedonci.

Prvním problémem, na který Alexandr narazil bylo překonání Helléspontu, který strážila perská flotila. Naštěstí pro Makedonce na ně vůbec nezaútočila a nechala všechny vojáky přeplavit úžinu beze ztrát. Alexandr tak opustil Evropu, kterou už neměl nikdy spatřit.

Trója – Dardanely – Gráník

Alexandr nejprve zamířil k dávno zničené Tróji, kde uctil památku trojských hrdinů (Homérovy eposy Alexandr nesmírně miloval). Poté vytáhl Alexandr na sever k Dardanelám a tam se otočil na východ, kde svedl vítěznou bitvu u řeky Gráníku, kde se poprvé utkal s perským králem Dareiem III. Bitva u Gráníku je popsána na jiném místě tohot webu.

Po této první z dlouhé řady Alexandrových úspěšných bitev proti Peršanům se vydali Makedonci do Sard. Zde mu místní Lýdové otevřeli brány a vydali mu i městský poklad značné ceny, který po nějakou dobu zažehnal Alexandrovy finanční problémy. Stejně jako Sardy získali Makedonci i slavný Efesos, kde při první zmínce o Alexandrovi zlynčovali perské velení města a otevřeli brány.