< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Vezír Ptahšepses, zeť krále Niuserrea, byl velmi vlivnou osobností druhé poloviny 5. dynastie. Jeho pozoruhodnou kariéru dokládají nejen četné tituly, ale také velkolepá mastaba, největší nekrálovská hrobka na pohřebišti v Abúsíru. I když máme mnoho písemných dokumentů, původ Ptahšepsese zůstává zahalen tajemstvím.

Ptahšepses – původ vezíra

Z nepřímých dokladů (jako jsou například vysoké tituly spojené přímo s osobou panovníka) můžeme vyvodit, že pocházel z vlivné rodiny. Už od dětských let byl zřejmě vychován na královském dvoře. Některé zdroje dokonce naznačují, že byl dokonce příbuzným slavného Ptahova velekněze a svého jmenovce Ptahšepsese, který byl manželem princezny Chamaat, dcery prvního krále 5. dynastie Veserkafa.

Ptahšepsesova kariéra byla na počátku spojena s ceremoniálním oblékáním a zdobením panovníka a péčí o odznaky královské moci. To, že se ve svém úřadu směl fyzicky dotýkat krále, boha žijícího na zemi, upevnilo Ptahšepsesovo postavení u královského dvora. A pochopitelně mu to umožnilo získat další významné úřady. Ve funkci ředitele všech královských prací se Ptahšepses významně podílel na stavbě některých královských pyramidových komplexů v Abúsíru. Vrcholem jeho kariéry byl sňatek s dcerou faraona Niuserrea – princeznou Chamerernebtej.

Princezna přispívala na stavbu Ptahšepsesovy mastaby. Dokládají to stavební graffita s jejím jménem na blocích z nejstarší stavební fáze hrobky. Hrobku lze datovat před desátý rok Niuserreovy vlády. Ještě předtím však byla pro Chamerernebtej dokončena její vlastní hrobka poblíž severovýchodního nároží pyramidového komplexu jejího otce. Tuto její hrobka byla prozkoumána na počátku 20. století během vykopávek v Niuserreově pyramidovém komplexu Ludwigem Borchardtem.

Ptahšepsesova mastaba

Ptahšepsesova mastaba je největší nekrálovskou hrobkou na pohřebišti v Abúsíru. V první fázi byla dokončena v půdorysu 30 x 20 metrů. A i když byla dokončena a dokonce byly obloženy vnější stěny jemným bílým vápencem, byla rozšířena. Rozšíření proběhlo dvakrát až do konečného půdorysu 56 x 42 metrů.

Podle stavebních graffit na blocích z třetí stavební fáze se jménem „inspektora Velkého domu (tzn. královského dvora)“ Raneferefancha, zjevně narozeného za vlády Niuserreova předchůdce Raneferefa, můžeme předpokládat, že stavba Ptahšepsesovy mastaby, započatá koncem 1. dekády Niuserreovy vlády, trvala více než deset let a byla dokončena až někdy během 3. dekády vlády tohoto panovníka.

Ptahšepses

Ptahšepses