Pevnost Chattuša se nacházela na vysokém skalnatém výběžku nad údolím a chránily jí 6km dlouhé hradby. V tomto mohutném opevnění se nacházely obranné věže obdélníkového půdorysu. Do města se vstupovalo branami, které zdobily hrozivě vyhlížející lví hlavy. Poblíž městských bran se konaly trhy.

Počátky města Chattuša

Širší okolí města Chattuša bylo osídleno již v době kamenné, ale nejstarší nálezy na území samotného města se datují do doby bronzové a nejstarší obydlí do doby přechodu rané a stření doby bronzové – tedy závěr 3. tisíciletí př.n.l. Ve městě byly domy postaveny z cihel nebo z hlíny a zdi byly natřeny bílým vápnem. Kámen se používal výhradně při stavbách svatyní nebo úřadů.

Domy v Chattuši (a nejen tam) byly většinou čtverhranného půdorysu a měly několik za sebou jdoucích místností, kam vnikalo světlo vysokými okny. Na zemi byly rozhozeny teplé vlněné koberce. Pletly je ženy, které však v chetitské společnosti měly významné postavení. Nedaleko domu býval sklep, který sloužil jako sklad potravin. Ve velkých džbánech, které byly z poloviny zapuštěny do země, se skladovalo obilí, olej nebo pivo, což byl velice oblíbený nápoj tohoto národa.

Muži byli menšího zavalitého vzrůstu. Nosili krátké tuniky, přes které v zimě přehazovali dlouhý vlněný plášť. Na nohou nosili špičaté střevíce z jemné kůže. Ženy nosily dlouhé šaty v živých barvách a přes hlavu si přehazovaly šál. Obchod byl stejně jako v Egyptě výměnný a jako srovnávací jednotka se používal 1 šekel stříbra.

Chattuša přitahovala i cizince – Syřané, Achajové a Asyřané sem přicházeli nakupovat měď, olovo, stříbro a železné předměty. Chetité byli totiž vyhlášení mistři ve zpracování kovů. Vynikali zejména ve zpracování železa, které získávali v dolech v pohoří Taurus a v Arménii. Ze železa se vyráběly zejména zbraně, které byly daleko nebezpečnější než zbraně mědění.

Chattuša a její opevnění