fbpx

Nejvýznačnější událostí vlády faraona Džosera bylo bezpochyby založení nového hlavního města Memfidy (Mennoferu), které vystřídalo Cenej (poblíž Abydu). Džoser ovlivnil historii i tím, že pověřil svého vezíra, vynalézavého Imhotepa, výstavbou Stupňovité pyramidy v Sakkáře.

Džoser převzal dobré zvyky svých předchůdců a pokračoval v prvních egyptských nájezdech na Núbii. O faraonech, kteří nastoupili na trůn po Džoserovi, nevíme téměř nic. Tito panovníci se jmenovali Sechemchet, Chaba, Neferka a Huni.

FaraonDoba vládyVýznamné události
Necerichet-Džoser19 letstupňovitá pyramida (Sakkára)
Sechemchet6 letprvní urská dynastie (Sumer)
Sanacht19 letmísto Ceneje se stává hlavním městem Memfida (Mennofer)
Chaba6 let 
Neferka  
Huni24 letprvní zapsal jméno do kartuše
Faraoni 3. a 4. dynastie