Džoser (Necerichet) je bezpochyby nejslavnějším faraonem 3. dynastie, ale v jeho životě je mnoho bílých míst. Do historie vstoupil díky své Stupňovité pyramidě, která byla vůbec první pyramidou v dějinách. Zásluhu na její stavbě má vezír a architekt Imhotep.

Džoser (Necerichet) nebyl prvním faraonem 3. dynastie. Tu založil jistý Sanacht, o němž se zmiňuje Turínský papyrus. Egyptologové zatím nevědí, zda a případně jaké příbuzenské vztahy byly mezi Sanachtem a Džoserem. Jméno Džoser (které dnes tak běžně užíváme) nebylo v době faraona vůbec používáno. Faraon byl nazýván Necerichet (v překladu Božského těla).

Džoser (Necerichet) a Imhotep

Necerichet nastoupil na egyptský trůn kolem roku 2617 př. n. l. a vládl přibližně dvacet let (přesná délka vlády se podle jednotlivých zdrojů liší). Opustil Abydos a centrum politické moci přesunul do Memfidy (Mennoferu). Džoser si Memfidu (Mennofer) bezpochyby vybral proto, aby odtud mohl lépe sledovat deltu, která se často stávala obětí útoků asijských a libyjských beduínů.

Významnou postavou jeho vlády byl Imhotep – lékař, velekněz a v neposlední řadě architekt Stupňovité pyramidy. Ta prošla několika stavebními fázemi, ale o tom se zmíníme jinde. O významu Imhotepa svědčí to, že Džoser nechal jeho jméno vytesat na podstavec vlastní sochy, což se nikdy dříve ani později nestalo u žádného faraona.

Imhotep se ale nespokojil jen s pyramidou, kolem ní je spousta malých staveb, které ohraničují ohradní zdi. Ohradní zeď pak vede kolem celého komplexu faraona Džosera.

 

jméno faraona Džosera

Hrobka: Stupňovitá pyramida
Předchůdce: Chasechemuej
Nástupce: Sechemchet
Doba vlády: 19 let

Manželka: Hetephernebtej (společně s dcerou Inetkaes jsou uvedeny na stéle u Džoserovy pyramidy)