Adžib (Andžjeb)

Adžib (Andžjeb) byl egyptským faraonem 1. dynastie. Jeho jméno je první, které Egypťané uvedli na Sakkárském královském seznamu. Na trůn usedl po smrti svého otce Dena, jeho matkou byla Sešemetka. Nemůžeme s jistotou říci,

Merneit

Merneit byla královskou manželkou Wadžiho (Džeta) a regentkou za svého syna Dena (Hor-Den) během 1. dynastie. Možná i oficiálně vládla jako faraon, pak by byla druhou ženou vladařkou ve starověkém Egyptě po Neithotep (manželce