Nejznámější dynastíí Staré říše je nepochybně 4. dynastie. Byla to dynastie velkých stavitelů pyramid. Prvním faraonem této dynastie byl faraon Snofru, který si nechal postavit pyramidy v Dahšúru a dokončil pyramidu svého otce Huneje v Médúmu.

Jeho syn Chufu(řecky Cheops) je znám díky rozsáhlé a nádherné pyramidě s hladkými stěnami, kterou nechal během dvaceti let postavit na skalní plošině v Gíze, dnešního předměstí Káhiry. O následnictví po Chufevovi podle dnes již překonaného názoru soupeřily různé větve královské rodiny. Tyto boje měly mít podobu zavraždění následníka trůnu Kuaba jeho bratrem, pozdějším panovníkem Radžedefem. Ten byl posléze rovněž usmrcen Rachefem, stavitelem Velké sfingy Gíze. Rachef pomstil bratra Kuaba a stal se faraonem a stavitelem druhé pyramidy v Gíze. Podle současných teorií však Radžedefův bratr zemřel sice předčasně, ale přirozenou smrtí.

Dynastie bohatá na velkolepá architektonická díla končí vládami faraona Menkaurea, stavitele třetí gízské pyramidy a Šepseskafa.

FaraonDoba vládyVýznamné události
Snofru24 let"Pravé" pyramidy Chufua, Rachefa a Menkaurea v Gíze
Chufu23 lettažení na Sinaj, do Núbie a Libye
Radžedef8 let 
Rachef25 let 
Nebka (Baka) (?)  
Menkaure28 let 
Šepseskaf4 roky 
Thamfthis (?)2 roky 
Faraoni 3. a 4. dynastie