fbpx

Jen málo faraonů se nesmazatelně zapsalo do historie Egypta. Jedním z nich je nepochybně Snofru – první faraon 4. dynastie. Je to jediný faraon, kterému jsou připisovány minimálně tři pyramidy.

Nemůžeme s jistotou tvrdit, zda byl Snofru synem Huneje, posledního faraona 3. dynastie, ale můžeme to předpokládat. Jeho matka Meresanch I. byla Hunejovou vedlejší manželkou. Aby byl legitimním nástupcem, oženil se se svou nevlastní sestrou Hetepheres I. – Hunejovou dcerou a budoucí matkou Chufua.

Snofru – milovaný faraon

Snofru byl milovníkem vzdělání a veselí. V mládí jezdil na projížďky ve člunu v příjemné společnosti a utíkal svým učitelům. Egyptský lid jej miloval. Nebral totiž příliš na vědomí královský protokol a lidi ze svého okolí oslovoval “příteli můj”. Byl v tomto smyslu netradičním faraonem, ale byl velice inteligentní, vzdělaný a miloval květnaté proslovy.

Snofru podporoval rozvoj zemědělství a chovu, založil a udržoval několik zemědělských usedlostí a zvýšil těžbu v egyptských i zahraničních lomech. Proto posílil také egyptskou přítomnost na Sinajském poloostrově, protože potřeboval ochránit malachitové, tyrkysové a měděné doly před útoky beduínů. Proto nechal Snofru postavit asi 60 velkých lodí (jedna z nich byla dlouhá přes 50m), které sloužily při taženích do Libanonu, odkud dovážel především cedrové dřevo pro jeho pevnost.

Smysl pro obchod ho někdy přiměl i k válečným výpravám, aby mohl rozšířit svou vládu na další bohaté oblasti, jako byla například Núbie. Snofru také zorganizoval velké tažení do Núbie, aby potlačil vzpouru v Dodekaschoinu (řecké označení části Núbie, která se táhla podél Nilu od Elefantiny k Takompsu), odkud prý přivezl téměř 7 000 zajatců a také 20 0000 kusů dobytka. Stejně jako ostatní faraoni i Snofru věděl, že Núbie je zemí, bez které se egyptské hospodářství neobejde.

Pokud totiž měl pod kontrolou a mohl regulovat proud karavan z této oblasti, byl schopen zásobovat velká egyptská města ebenovým dřevem, slonovinou, zlatem, dioritem, kadidlem, velmi módními divokými zvířaty i pracovní silou důležitou pro zajištění velkých staveb. Podnikal také nájezdy do Libye, odkud přivedl 13 000 kusů dobytka a 11 000 zajatců. Země nikdy nepoznala takovou prosperitu jako za jeho panování.

Stavitel Snofru

Snofru byl také velký stavitel. Díky pracovní síle v podobě otroků z vojenských tažení nechal budovat pevnosti, lodě, paláce, chrámy, domy a pyramidy – jedna z nich stála v Médúmu, v jižní části memfidské planiny, dvě v Dahšúru a možná čtvrtá, která byla objevena teprve nedávno, v Síle ve Fajjúmu nedaleko od Médúmu. Poblíž Médúmu si nechal postavit svou rezidenci a tím, že si zde nechal vystavět svou první pyramidu (její nejstarší fáze byla stupňovitá, stejně jako Džoserova), se možná chtěl odlišit od svých předchůdců.

Jeho další volba padla na Dahšúr. Není známo, proč si právě zde nechal vystavět dvě “pravé” pyramidy, které byly jakousi předehrou později stavěným pyramidám v Gíze. Snofru více než kterýkoliv jiný faraon poznamenal dějiny své země. Další podrobnosti o stavbě pyramid – zejména o tom, jak vznikala Lomená pyramida – najdete na stránce věnované popisům této pyramidy.

Kartuš faraona Snofrua
Kartuš faraona Snofrua

Hrobka: Lomená nebo Červená pyramida
Předchůdce: Hunej (Huni)
Nástupce: Chufu
Doba vlády: 24 let

Manželka: Hetepheres I.