fbpx

Není známo, proč Snofru svou přízeň přenesl právě na Dahšúr, ale svou hrobku chtěl mít právě zde, několik kilometrů jižně od Sakkáry. V této lokalitě se nacházejí hned dvě pyramidy faraona Snofrua – Lomená pyramida a její o něco málo mladší sestra Červená pyramida.

Lomená pyramida

Původní sklon byl příliš prudký (více než 58°), zřejmě kvůli málo pevnému podloží, které není tvořeno pevnou skálou. Vzhledem k sesedání stěn a puklinám v horní komoře, které se objevily navzdory podpěrám, se stavitelé rozhodli změnit sklon a snížit tak zatížení klenby. Ve výšce přibližně 50 metrů nad zemí se tedy sklon mění na 43°22′.

Ani tak se Snofruovým poradcům nezdála pyramida bezpečná. Podle časových údajů stavebních grafit probíhaly dokončovací práce na Lomené pyramidě současně se znovu zahájenými úpravami médúmské pyramidy. Nakonec padlo rozhodnutí zahájit stavbu třetí pyramidy, přibližně 2 kilometry severně od Lomené.

Červená pyramida

Tentokrát stavitelé zůstali u sklonu 43°22′ a vybudovali první pravou pyramidu s hladkými stěnami, která byla předchůdkyní velkých pyramid v Gíze. Bílý vápenec použitý na obklad pyramidy postupem času zmizel a odhalil načervenalý kámen pocházející z nedalekého lomu. Proto se dnes této pyramidě říká Červená pyramida. V té byl také nakonec Snofru pohřben.

Pyramidy faraona Snofrua – Síla, Médúm

V roce 1988 prováděli archeologové výzkum pyramidy v Síle, kde objevili vápenec s nákresem pravé pyramidy. Jak ukázal výzkum Kerry Muhlesteina, pyramida vznikla za vlády faraona Snofrua. Její jádro bylo postaveno jako stupňovité se 4 stupni a pyramida byla poté obložena bílým vápencem.

Snofru pravděpodobně také dokončil pyramidu Huniho v Médúmu.

Pyramidy faraona Snofrua