Nenápadné torzo pyramidy uprostřed pouště ve Fajjúmské oáze může být první pravá pyramida, kterou Egypťané kdy postavili. Tím torzem je pyramida v Síle a jejím stavitelem byl faraon Snofru – první faraon 4. dynastie.

Americký archeolog Kerry Muhlestein prováděl výzkum této pyramidy. Při pohledu na zbytky pyramidy je zřejmé, že dělníci postavili pyramidu jako stupňovitou, ale později ji upravili na první pravou pyramidu.

V roce 1988 našli u pyramidy v Síle kousek vápence, na kterém je nákres pyramidy. Není to ale stupňovitá pyramida, ale pravá pyramida. Předchozí výzkumy na této lokalitě objevili svatyni a chodbu na východní straně. To je prvek, který se nenachází u stupňovitých pyramid, ale pouze u pravých pyramid postavených v pozdější době.

Téměř všechny pravé pyramidy mají úhel sklonu stěn mezi 51° a 53°. Proto se Kerry Muhlestein rozhodl najít roh pyramidy ve skalním podloží. Egypťané vytvářeli „zářez“ do skalního podloží, aby bloky zůstaly pevně na svém místě. Tak bude možné určit základnu pyramidy. Díky 3D skenování se pokusil zjistit i původní výšku pyramidy.

Po nalezení rohů pyramidy mohl konstatovat, že pyramida měla základnu 33,5 x 33,5 metru. Díky výsledku 3D skenování Muhlestein zjistil, že Egypťané postavili pyramidu 24 metrů vysokou se sklonem stěn těsně pod 52°. Jádro pyramidy v Síle tvořily 4 stupně, které byly obloženy bílým vápencem a upraveno na pravou pyramidu.

Pyramida v Síle

Pyramida v Síle

Tags: