< link rel="alternate" hreflang="cs-cs" href="https://www.starovekyegypt.net/">

Za sjednotitele Egypta se považuje podle tradice král Meni (též Menej, řecky Menés). Jedná se o panovníka, který byl totožný s jiným známým jménem – Narmer. Informace o sjednocení je zachycena v Manethových Egyptských pamětihodnostech, na tzv. Ebózevské desce a na Turínském papyru. Za své sídelní město si Meni (Narmer) zvolil Cenej (This) v Horním Egyptě. Toto město se nacházelo asi 500 km jižně od Káhiry.

Zbytky tohoto města nejsou dodnes přesně identifikovány. Odtud se vypravil do Dolního Egypta a někdy kolem roku 3000 př.n.l. ho dobyl. Na hranicích obou zemí založil pak nové hlavní město Mennofer (Memfis). Je možné, že k pokusům o sjednocení Egypta došlo už podstatně dříve, a to ze strany vládců Dolního Egypta, kteří sídlili v Heliopoli (Iunu). Úspěch měl však, podle všech dochovaných informací, teprve Meni (Narmer?).

Faraoni 1. dynastie

FaraonDoba vládyVýznamné události
Narmersjednocení Egypta
Hor-Aha32 letposunul jižní hranici Egypta k 1. kataraktu
Džer47 letprvní faraon, u kterého je doloženo jméno “Zlatý hor”
Wadži14 letpodmanil si měděné a tyrkysové doly na Sinaji
Merneit21 letregentka za nedospělého syna Dena (Hor-Den)
Hor-Den47 letprvní faraon, u kterého je doloženo "Jméno obou paní"
Adžib  6 letjeho jméno je první na Sakkárském královském seznamu
Semerchet  8 letsyn Dena, nevlastní bratr Adžiba
Kaa25 let

Faraoni 2. dynastie

FaraonDoba vládyVýznamné události
Hetepsechemuej
Raneb
Ninecer
Seth-Peribsen
Sekhemib
Sendž
Chasechemuej