Za sjednotitele Egypta se považuje podle tradice král Meni (též Menej, řecky Menés). Jedná se o panovníka, který byl totožný s jiným známým jménem – Narmer. Informace o sjednocení je zachycena v Manethových Egyptských pamětihodnostech, na tzv. Ebózevské desce a na Turínském papyru. Za své sídelní město si Meni (Narmer) zvolil Cenej (This) v Horním Egyptě. Toto město se nacházelo asi 500 km jižně od Káhiry.

Zbytky tohoto města nejsou dodnes přesně identifikovány. Odtud se vypravil do Dolního Egypta a někdy kolem roku 3000 př.n.l. ho dobyl. Na hranicích obou zemí založil pak nové hlavní město Mennofer (Memfis). Je možné, že k pokusům o sjednocení Egypta došlo už podstatně dříve, a to ze strany vládců Dolního Egypta, kteří sídlili v Heliopoli (Iunu). Úspěch měl však, podle všech dochovaných informací, teprve Meni (Narmer?).

Faraoni 1. dynastie

FaraonDoba vládyVýznamné události
Narmersjednocení Egypta
Hor-Aha32 let
Džer47 letposunutí jižní hranice ke 2. kataraktu
Wadži14 letpodmanil si měděné a tyrkysové doly na Sinaji
Merneit21 let
Hor-Den47 let
Adžib  6 let
Semerchet  8 let
Kaa25 let

Faraoni 2. dynastie

FaraonDoba vládyVýznamné události
Hetepsechemuej
Raneb
Ninecer
Seth-Peribsen
Sekhemib
Sendž
Chasechemuej